Bufador dels Castells

Avenc de 2 metres de fondària a La Morera del Montsant.

Un ressalt d'1'5 metres ens situa en una galeria plana i baixa, amb el terra sorrenc, que va guanyant amplada a mida que avancem. En arribar al seu extrem, trobem una estreta esquerda per on surt una notable corrent d'aire.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Morera de Montsant, La
 • Comarca: Priorat
 • Unitat: Montsant, el
 • Recorregut: 13 metres
 • Desnivell: 2 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació

Carregant mapa...


Anant pel camí dels Castells, que provinent del fons de la barrancada, s'endinsa pel barranc del Bufador de l'Aferamot i serpenteja per l'esquerra buscant el camí del Pla de l'Escoté. Un cop situats en el camí que planeja cap aquest pla, ens fixarem en la visible cresta que delimita la barrancada baixant des de la dreta dels Castells. En aquesta cresta es troben l'avenc dels Tormos i l'avenc de l'Escolopendra, i ja dalt l'Esquerda Sota el Bufador dels Castells. Poc abans d'arribar al límit del cingle que ens aboca al barranc dels Pèlags, veurem una boca a terra envoltada de molsa.
Coordenades aproximades.

Història

Explorat pel GE Lleidatà el 24 de març de 2003.

Topogràfics

topo 0: Bufador dels Castells

Fotos

Bibliografia

 1. Farrús, M.;Satorra, A.;Pérez, Ll.(1999).-”Resultats de les campanyes del grup espeleològic lleidatà a la serra del Montsant. Anys 1995-1997. El Montsant”. Grallera (5):5-44. GELL. Lleida.
 1. Farrús, M.;Satorra, A.;Pérez, Ll.(2006).-”Resultats de les campanyes del GELL a la serra del Montsant,II. Anys 1998-2005”. Grallera (6):3-33. GELL. Lleida.

Copyright © Espeleoworld 2023.