Bora del Camí

Esquerda de 66 metres de recorregut al Cabrerès, Santa Maria de Corcó.

Formada per una diàclasi de base descendent, orientada N-S, oberta a l'exterior en un sector superior a la meitat del recorregut. Presenta dues estretes continuacions de curt desenvolupament, obertes en el costat O de la diàclasi principal.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Santa Maria de Corcó
 • Comarca: Osona
 • Unitat: Cabrerès, el
 • Recorregut: 66 metres
 • Desnivell: 19 metres
 • Granunitat: Serralada Transversal
 • Litologia: Gresos
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Situats al coll del Bram, a l'E, de Sant Julià de Cabrera, cal seguir el sender amb marques blaves que va cap el Pla del Sitjar, fins trobar les cavitats, situades a uns 500 metres del coll de Bram a la dreta del camí, i a uns 150 metres abans d'arribar a la Bora Gran d'en Masallera. La cavitat s'obre al costat S de la segona boca de la Bora del Muler.
Coordenades molt aproximades.

Història

Tot aquest conjunt d'esquerdes conegudes com les Bores d'en Masallera, foren explorades entre el 1978 i el 1981 pel Grup Espeleològic Mollet, el qual realitzà a l'època, una intensa tasca de recerca i exploració a la zona del Cabrerès.

Topogràfics

topo 0: Bora del Camí

Fotos

Bibliografia

 1. Borràs,J.;Miñarro,JM.;Talavera,F.(1981).-”El Baix Empordà, el Gironès, la Selva, l'Osona, el Vallès Oriental i el Maresme”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.6):1-292. Ed. Políglota. Barcelona.

Copyright © Espeleoworld 2022.