Espeleo World

Bora de la Censura

Esquerda de 16 metres de recorregut al Cabrerès, Santa Maria de Corcó.


Estreta esquerda subterrània que presenta dues entrades en forma de pou, la seva fondària és de -5 metres i el recorregut de 19.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Santa Maria de Corcó
 • Comarca: Osona
 • Unitat: Cabrerès, el
 • Recorregut: 16 metres
 • Desnivell: 5 metres
 • Granunitat: Serralada Transversal
 • Litologia: Gresos
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Situats al coll del Bram, a l'E, de Sant Julià de Cabrera, cal seguir el sender amb marques blaves que va al Pla del Sitjar, fins trobar les cavitats, situades a uns 500 metres del coll de Bram a la dreta del camí, i a uns 150 metres abans d'arribar a la Bora Gran d'en Masallera. La cavitat s'obre al costat de la Bora del Muler i paral·lela a aquesta.
Coordenades molt aproximades.

Història


Tot aquest conjunt d'esquerdes conegudes com les Bores d'en Masallera, foren explorades entre el 1978 i el 1981 pel Grup Espeleològic Mollet, el qual realitzà a l'època, una intensa tasca de recerca i exploració a la zona del Cabrerès.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs,J.;Miñarro,JM.;Talavera,F.(1981).-”El Baix Empordà, el Gironès, la Selva, l'Osona, el Vallès Oriental i el Maresme”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.6):1-292. Ed. Políglota. Barcelona.