Espeleo World

Bauma Independent del Borrasser

Cova de 40 metres de recorregut a Molló.


Es tracta d'una cova de 40 metres de recorregut i -4 metres de desnivell i amb dues boques d'accés, les quals es comuniquen a l'interior mitjançant una galeria perpendicular a aquestes, des d'aquesta galeria perpendicular així com des de la galeria situada més al S, s'accedeix a una altra galeria paral·lela a l'anterior on finalitza la cavitat, la qual no enllaça amb la resta del sistema.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Molló
 • Comarca: Ripollès
 • Unitat: Alt Ter
 • Recorregut: 40 metres
 • Desnivell: 4 metres
 • Granunitat: Pirineu Axial
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-10-30 14:55:06

Situació


Està situada a 10 metres a la dreta de la boca principal de les Baumes del Borrasser, i uns 10 metres abans d'arribar a la segona boca d'accés a aquesta cavitat.

Història


Coneguda d'antic a la zona, la balma va estar un habitat humà durant molts segles, circumstància que ve confirmada per troballes de l'edat del Bronze (-1800/-650) i Medieval (400/1492). La cova està inventariada com a part del patrimoni arqueològic de Catalunya.
Espeleològicament la primera cita sobre la cavitat apareix al Catàlech (1897) de Font i Sagué, el qual l'esmenta com: la Cova, a Molló, tot afegint que és de difícil accés.
No es tenen notícies concretes fins l'exploració portada a terme per membres del GES-CMB (Ll. Muntán, J. Montoriol, i R. Pasant), que la visiten i topografien el 26 d'agost del 1953, en el decurs d'una breu campanya per la zona, la topografia de la cavitat la incorporen a la topografia general de les Baumes d'en Borrasser.
L'any 2012 en el decurs de la revisió topogràfica que realitzen la SIE-CEA; C.E. Castellar; SES del GER i el GEB a les Balmes del Borrasser, constaten que les boques inferiors (Balma Independent), no enllacen amb la Balma principal, tal com semblava en principi per la topografia de l'any 1953.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J.; Miñarro, JM.; Talavera, F.(1980).-”el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà”. Catàleg Espeleològic de Catalunya. (vol. 4):1-296. Ed. Políglota. Barcelona.
 2. Montoriol, J.; Muntan, L. (1963).- “Sobre la espeleogénesis de les baumes d'en Borrassé (Molló)” Circ. CMB: 275-277. Club Muntanyenc Barcelonès.
 • Topografia extreta del blog: espeleobloc.blogspot (Apunt del dia 1-4-2013).