Bauma Independent del Borrasser

Cova de 40 metres de recorregut a Molló.

Es tracta d'una cova de 40 metres de recorregut i -4 metres de desnivell i amb dues boques d'accés, les quals es comuniquen a l'interior mitjançant una galeria perpendicular a aquestes, des d'aquesta galeria perpendicular així com des de la galeria situada més al S, s'accedeix a una altra galeria paral·lela a l'anterior on finalitza la cavitat, la qual no enllaça amb la resta del sistema.
 • Tipo: Cova
 • Municipi: Molló
 • Comarca: Ripollès
 • Unitat: Alt Ter
 • Recorregut: 40 metres
 • Desnivell: 4 metres
 • Granunitat: Pirineu Axial
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-10-30 14:55:06

Situació

Carregant mapa...


Està situada a 10 metres a la dreta de la boca principal de les Baumes del Borrasser, i uns 10 metres abans d'arribar a la segona boca d'accés a aquesta cavitat.

Història

Coneguda d'antic a la zona, la balma va estar un habitat humà durant molts segles, circumstància que ve confirmada per troballes de l'edat del Bronze (-1800/-650) i Medieval (400/1492). La cova està inventariada com a part del patrimoni arqueològic de Catalunya.
Espeleològicament la primera cita sobre la cavitat apareix al Catàlech (1897) de Font i Sagué, el qual l'esmenta com: la Cova, a Molló, tot afegint que és de difícil accés.
No es tenen notícies concretes fins l'exploració portada a terme per membres del GES-CMB (Ll. Muntán, J. Montoriol, i R. Pasant), que la visiten i topografien el 26 d'agost del 1953, en el decurs d'una breu campanya per la zona, la topografia de la cavitat la incorporen a la topografia general de les Baumes d'en Borrasser.
L'any 2012 en el decurs de la revisió topogràfica que realitzen la SIE-CEA; C.E. Castellar; SES del GER i el GEB a les Balmes del Borrasser, constaten que les boques inferiors (Balma Independent), no enllacen amb la Balma principal, tal com semblava en principi per la topografia de l'any 1953.

Topogràfics

topo 0: Bauma Independent del Borrasser

Fotos

Bibliografia

 1. Borràs, J.; Miñarro, JM.; Talavera, F.(1980).-”el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà”. Catàleg Espeleològic de Catalunya. (vol. 4):1-296. Ed. Políglota. Barcelona.
 2. Montoriol, J.; Muntan, L. (1963).- “Sobre la espeleogénesis de les baumes d'en Borrassé (Molló)” Circ. CMB: 275-277. Club Muntanyenc Barcelonès.
 • Topografia extreta del blog: espeleobloc.blogspot (Apunt del dia 1-4-2013).

Copyright © Espeleoworld 2023.