Espeleo World

Balmes de Balà

Cova de 82 metres de recorregut a la riera de Balà, Tavertet.


Formen la cavitat dues boques distanciades uns 20 metres entre elles, ambdues galeries gairebé paral·leles i de sostre horitzontal es mantenen unides per l'extrem interior.
La més oriental d'elles es presenta com una galeria ascendent de 32 metres de recorregut en direcció SE-NO i puja fins a +18 metres respecte l'entrada; segueix una gatera en direcció S de 5 metres de recorregut fins sortir a l'altra galeria, que forma un ressalt vertical de 10 metres.
Destaquen algunes colades i banderes a la part superior i galeria oriental.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Tavertet
 • Comarca: Osona
 • Unitat: Cabrerès, el
 • Recorregut: 82 metres
 • Desnivell: 18 metres
 • Granunitat: Serralada Transversal
 • Litologia: Gresos
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-08-12 17:27:57

Situació


Anant per la carretera BV-5207 de Santa Maria de Corcó a Tavertet, entre els quilòmetres 8 i 9 just a l'alçada del Pla de la Perereda, baixarem per un camí que ens portarà directament a les Balmes de Balà o Cova de les Pixarelles, un cop passades les coves de la Núria, s'ha de davallar fins la base del cingle, on afloren uns estrats vermellosos, cal seguir un corriol que es dirigeix a Tavertet i que a uns 500 metres del seu començament passa per l'entrada d'aquestes coves.
Coordenades aproximades.

Història


Cavitat coneguda d'antic pels habitants de la zona. A principis dels anys 60 del passat segle s'hi van realitzar intervencions arqueològiques incontrolades.
El 1973 es realitzaren dos sondejos arqueològics, i el 1974 es realitzà una actuació arqueològica que no tingué continuïtat per falta de suport econòmic.
Espeleològicament, fou explorada per membres del GE Mollet durant els els anys 70 i 80 del passat segle.
Entre els anys 1983 i 1985 és portà a terme un treball continuat d'excavacions; es tracta d'un important jaciment arqueològic.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J;Miñarro, JM; Talavera, F.(1982).-”el Baix Empordà, el Gironès, la Selva,l'Osona, el Vallès oriental i el Maresme.” Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.6):84-85. Ed Políglota. Barcelona.
 2. Grup Espeleològic de Mollet.(1978).-”Sobre las cavidades de la zona II (Tavertet) de la operación Collsacabra-75. Adelanto del Catálogo Espeleológico del Collsacabra”. Exploracions (2):37-59. Grup Geogràfic de Gràcia.
 3. Rauret, Anna Maria.(1987).-”La seqüència estratigràfica de la cova de les Pixarelles (Tavertet, Osona)” Tribuna d'Arqueologia (1986-1987):59-62. Direcció General del Patrimoni Artístic. Servei d'Arqueologia.
 4. Tresserras,J.J.; Álvarez,R.; Rauret,A.M.(1997).-”Aproximació a l'entorn vegetal i a les estratègies alimentàries dels habitants de la cova de les Pixarelles (Tavertet, Osona) durant l'Edat del Bronze.” Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (vol.36):213-233.