Espeleo World

Balma de les Cabres de Pallarès

Balma de 18 metres de recorregut a Olius


Es tracta d'una gran visera de roca gresosa, de 60 metres d'amplada en forma de mitja lluna, que ha anat erosionat la base poc a poc, per les filtracions d'aigua a través de la mateixa roca. Quan plou molt salta l'aigua pel davant, coincidint en la capçalera d'una rasa tributària a la rasa de Masnou.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Olius
 • Comarca: Solsonès
 • Unitat: Solsonès
 • Recorregut: 18 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Gresos
 • Bio:
 • Última revisió: 2017-03-03 14:35:00

Situació


Al sud de la masia de Pallarès de Baix i a l'est de la masia del Masnou.
Coordenades molt aproximades.

Història


Coneguda d'antic a la zona, és diu que en aquesta balma si va amagar un ramat de més de cent de cabres, en la guerra civil espanyola.
Les úniques dades de que disposem són les aportades per Salvador Codina, de la visita realitzada el 14-03-2009.

Topos

Media

Biblio

 • Totes les dades han estat extretes del blog de Jordi de Valles, Catalunya subterrània (www.cavitatsdecatalunya.blogspot.com.es) post del dia 21-6-2016. Text, topografia i fotografies de Salvador Codina (CE Solsonès).