Balma de la Serrallonga

Gran balma de 7 m. de fons a la Serra de l'Obac

Gran balma amb una boca d'uns 10 metres d'amplada i poc més d'un metre d'alt, tot penetrant en un conducte de les mateixes dimensions que al cap de 7 metres resta tancat per un estrat de gresos. En dos extrems de la cambra existeixen sengles conductes de sostre molt baix i que al poc d'un metre es fan impenetrables.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Mura
 • Comarca: Bages
 • Unitat: Obac, Serra de l'
 • Recorregut: 10 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2013-12-26 14:58:22

Situació

Des de l'Alzina del Sal·lari pujarem fins a Coll de Boix i des d'aquí seguirem el camí cap a l'Era dels Enrics. A mig camí, a la dreta, surt un caminoi que porta fins a la balma i font dels Debanadors. Uns 150 metres més endavant, a la dreta i al peu d'un roquissar, es troba aquesta balma.

Història

Aquesta balma ha de ser coneguda pels excursionistes i la gent de la contrada des de temps immemorials. L'única referència espeleològica que tenim és la topografia (inèdita fins ara) feta el setembre del 1970 per membres del GES – CMB durant el treballs portats a terme per al tercer volum del “Catálogo espeleológico de la provincia de Barcelona”, que mai es va arribar a publicar.

Topogràfics

topo 0: Balma de la Serrallonga

Fotos

Bibliografia

 • Dades inèdites arxiu GES – CMB

Copyright © Espeleoworld 2022.