Balma de la Graiera

Petita balma d'interès arqueològic a Calafell (Baix Penedès)

La balma, orientada al SO i oberta en una paret de calcària d'uns 7 metres d'alçada, presenta una planta semicircular d'uns 6 metres d'amplada per uns 8 metres de profunditat, davant de la qual es disposa una antiga terrassa de conreu d'uns 25 metres quadrats.
No disposem de topografia.
 • Tipo: Cova
 • Municipi: Calafell
 • Comarca: Baix Penedès
 • Unitat: Baix Foix, el
 • Recorregut: 8 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-06-07 11:31:12

Situació

Carregant mapa...


Per damunt del km. 2 de la carretera TV-2126 de Calafell a Bellvei, al marge esquerre del congost excavat pel torrent de la Cobertera. Cap a llevant es troben les instal·lacions del club de tennis La Graiera – Calafell.
Coordenades aproximades.

Història

La primera notícia que es té d'aquesta balma va ser proporcionada pel pare Martí Grivé, professor del Col·legi Sant Ramon de Penyafort de Vilafranca del Penedès i aficionat a l'arqueologia prehistòrica, que va rebre d'un dels seus alumnes, Hans Hellmuth, fill d'un dels enginyers d'una pedrera que s'explotava a prop de la balma, uns materials arqueològic que conduïren el mestre, l'agost del 1932, a visitar l'estació protohistòrica.
Les darreres actuacions han estat portades a terme per membres del SERP (1989-2000).
A la mateixa zona de la Griera, Albert Ferrer fa esment de la Cova de l'Os (Boletín de la Biblioteca – Museo Victor Balaguer, vol. 5, nº 1 (1953) que va ser excavada cap a 1951, però de la qual no tenim dades.

Topogràfics

Fotos

Bibliografia

 1. Cebrià, Artur; Esteva, Xavier Esteva i Vilardell, Adriana (2000).- Cavalls, cérvols i conills. 10 anys de recerca a la balma de la Graiera de Calafell. El congost de la Cobertera a la prehistòria. 27 pp. Edició dels autors.

Copyright © Espeleoworld 2023.