Espeleo World

Balma de Guilanyà

Balma d'interès arqueològic a Navès (el Solsonès)


Petita balma de poc recorregut ubicada sota un estrat de conglomerats.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Navès
 • Comarca: Solsonès
 • Unitat: Solsonès
 • Recorregut: 6 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-06-05 15:34:02

Situació


A la bifurcació de la pista que puja de Navés a Busa amb la que va a la casa de Guilanyà.

Història


Coneguda des d'antic. Al 1992, amb motiu de l’arranjament de la pista varen quedar al descobert diverses restes arqueològiques. De les sis campanyes que s’hi ha dut a terme es desprèn que l’indret va estar ocupat durant el Paleolític superior i el Mesolític. Entre les troballes es van recuperar mostres lítiques i faunístiques, així com restes de combustió i diversos fragment d’ossos atribuïts almenys a quatre individus d’Homo Sapiens anatòmicament modern. Aquest jaciment està considerat com un assentament que els grups de caçadors recol·lectors utilitzaven estacionalment en el transcurs dels seus desplaçaments anuals pel territori.

Topos

Media

Biblio

 1. Terrades, Xavier (1992).- Memòria Balma de Guilanyà. Direcció General del Patrimoni Cultural. 136 pp. Generalitat de Catalunya.
 2. Valles, J. de (2009).- Catàleg Espeleològic de Catalunya. Vol. 2: 383 pp. Espeleo Club de Gràcia / Federació Catalana d'Espeleologia. Barcelona.
 • Coordenades, fotografies i recopilació de dades facilitades per Alfred Montserrat (ERE - CEC)