Avenc So.3

Petita cavitat al Sotarro, Begues.

Boca allargada (1,90x0,80 m), seguida d'una vertical de 7 metres, amb algun punt més ampli. A mig pou hi ha un conducte impenetrable i diverses formes litogèniques, el fons està ocupat per argila de descalcificació.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 8 metres
 • Desnivell: 7 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2021-04-25 02:52:40

Situació

Carregant mapa...


Des de l'avinguda de la Mediterrània de Begues, cal prendre la pista que cap al Nord va per la Plana de l'Alzina a can Farfai, una mica més endavant cal seguir la pista de l'esquerra que puja al pla del Sotarro, en arribar dalt trobem una primera bifurcació a l'esquerra que obviem, cal seguir 70 metres més fins a una nova bifurcació a l'esquerra, la seguirem durant uns 35 metres, on trobem un interessant rascler a la dreta de la pista i a 18 d'aquesta l'avenc SO.3

Història

Ja fa força temps que el malaurat amic Toni Asensio va passar un petit croquis d'una cavitat inèdita als companys del GEB, suposadament aquesta cavitat va ser desobstruïda per Pedro Valdepeñas, circumstància que es va veure refermada en observar un graffiti a la boca que posava (P. Valdepeñas), a la cavitat se li assignaven 5 m de fondària.
Passats els anys, el 30-12-2010, el conegut grup dels dijous, cercant l'avenc Marquès retroba la cavitat, i publica la fotografia de la boca i les seves coordenades al blog Espeleobloc.
El 27-07-2014 membres del G.E. Badalona, que estaven catalogant petites cavitats del Sotarro, realitzen la topografia assignant-li 3,70 metres de fondària i li posen per nom les sigles SO.3
El 18-08-2018 membres de l'ERE del CEC observen que algú ha estat desobstruint la cavitat, havent inclús trencat part d'una gran roca situada a la capçalera de la cavitat, topografien de nou la cavitat donant una fondària de 7 metres.

Topogràfics

topo 0: Avenc So.3
topo 1: Avenc So.3
topo 2: Avenc So.3

Fotos

foto 0: Avenc So.3
foto 1: Avenc So.3
foto 2: Avenc So.3
foto 3: Avenc So.3
foto 4: Avenc So.3

Bibliografia

 1. Valles, Jordi de (2017).-”Baix Llobregat”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.6): 1-468. ECG/FCE.
 • Croquis topogràfic arxiu Toni Asensio.
 • Fotografia nom boca extreta del blog (www.espeleobloc.com.es) post del dia 5-1-2011.
 • Dades, topografia 2014 i fotografia antiga de la boca, extret del blog (cavitatsdecatalunya.blogspot.com.es)
 • Topografia 2018 facilitada per l'ERE del CEC.
 • Dades actualitzades i fotografies 2021 facilitades per Juli Serrano (SIE-CEA) i Francesc Rubinat (ERE-CEC).

Copyright © Espeleoworld 2023.