Espeleo World

Avenc Sm-2 del Serrat de la Morella

Petit avenc de 5 m. de fondària a la zona de la Morella (Garraf)


Característic avencó de rascler, ben estructurat sobre diàclasi N-Si format per un únic pouet de 5 metres de fondària.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 7 metres
 • Desnivell: 5 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2013-08-06 10:37:01

Situació


Des de l'aparcament del Pla de Querol cal seguir fins el Campgràs i continuar per la carretera que puja al Centre d'Emissors d'Aviació, anant fins a la instal·lació situada més a l'E. Al N d'aquesta es troba la cota 586 (Serrat de la Morella) i pràcticament dalt hi ha el molt visible Avenc de l'Estrip. Des del cim cal seguir pel mig del rascler uns 50 metres en direcció NE cap a la Morella, fins a trobar l'Avenc SM-2.

Història


Descobert a finals de l'any 1992 per membres de l'ERE – CEC.

Topos

Media

Biblio

 • Dades inèdites arxiu ERE – CEC