Espeleo World

Avenc Sm-12 del Serrat de la Morella

Minúscul pouet de gairebé 3 m. de fondària a la zona de la Morella (Garraf)


Pouet de 2 metres de fondària al que segueix una curta rampa on arriba als 2,50 metres de profunditat màxima. És el resultat de la coalescència de dos petits tubs verticals. Com la majoria de cavitats del Serrat de la Morella i del rascler que l'envolta, han estat formades en un carst cobert del que ha estat arrasada la cobertura.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 4 metres
 • Desnivell: 3 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2013-08-29 15:35:55

Situació


Des de l'aparcament del Pla de Querol cal seguir fins el Campgràs i continuar per la carretera que puja al Centre d'Emissors d'Aviació, anant fins a la instal·lació situada més a l'E. Al N d'aquesta es troba la cota 586 (Serrat de la Morella), cap al SO es troba la instal·lació radioelèctrica central (Puig Ginebró) i entre ambdós punt hi ha un petit coll on, al seu vessant SE es troba una dolina. Poc abans d'arribar a l'entrada de la instal·lació radioelèctrica, cal deixar la pista i a uns 30 metres en direcció al coll es troba l'avenc SM-11 en un estrat horitzontal ben visible i, uns pocs metres més cap a l'E, trobarem l'SM-12.

Història


Localitzat i visitat el 1993 per membres de l'ERE – CEC.

Topos

Media

Biblio

 • Dades inèdites arxiu ERE – CEC.