Avenc Sm-11 del Serrat de la Morella

Estreta esquerda de 5,60 m. de fondària a la zona de la Morella (Garraf)

Pouet molt estret difícilment accessible fins a poc més de 5 metres de profunditat. S'han sondejat uns 10 metres més, encara que l'eixamplament sembla molt complexe.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 7 metres
 • Desnivell: 6 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2013-08-29 15:30:40

Situació

Des de l'aparcament del Pla de Querol cal seguir fins el Campgràs i continuar per la carretera que puja al Centre d'Emissors d'Aviació, anant fins a la instal·lació situada més a l'E. Al N d'aquesta es troba la cota 586 (Serrat de la Morella), cap al SO es troba la instal·lació radioelèctrica central (Puig Ginebró) i entre ambdós punt hi ha un petit coll on, al seu vessant SE es troba una dolina. Poc abans d'arribar a l'entrada de la instal·lació radioelèctrica, cal deixar la pista i a uns 30 metres en direcció al coll es troba l'avenc en un estrat horitzontal ben visible
La cavitat senyalitzada amb el número anterior (SM-10) està catalogada com Avenc de la Carena 2 (veure Avencs de la Carena del Serrat de la Morella).

Història

Localitzat el 1993 i explorat l'agost del 1994 per membres de l'ERE – CEC.

Topogràfics

topo 0: Avenc Sm-11 del Serrat de la Morella

Fotos

foto 0: Avenc Sm-11 del Serrat de la Morella
foto 1: Avenc Sm-11 del Serrat de la Morella

Bibliografia

 • Dades inèdites arxiu ERE – CEC.

Copyright © Espeleoworld 2022.