Espeleo World

Avenc Sants

Interessant avenc de 51 m. de fondària a Garraf (Sitges)


La boca és de reduïdes dimensions (0,60 x 0,0,40 m.) i mitjançant un curt conducte en rampa es penetra, per un pas molt estret, en un pou de 10 metres fàcilment desgrimpable fins arribar a una petita cambra molt concrecionada. Aquí es presenten tres boques que comuniquen amb un pou de 38 metres de verticals i un diàmetre aproximat de 5 metres amb força mostres de colades parietals. A la seva base, entre blocs i sediments, s'assoleix el punt de màxima fondària (cota – 50,6 m.).

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Sitges
 • Comarca: Garraf
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 60 metres
 • Desnivell: 51 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Cal seguir el mateix itinerari ressenyat per anar a l'avenc dels Aragalls. Uns 5 metres a l'E de la seva boca es troba aquesta cavitat.

Història


La boca de la cavitat es va descobrir el 28 de maig de 1967 després d'una visita a l'avenc dels Aragalls per part de membres de la SIRE – UEC Sants. El següent diumenge, 4 de juny, després de treure algunes pedres de la rampa d'entrada i del pas estret, es va procedir a la seva exploració i topografia que, en aquells temps, es va calcular una fondària de 57 metres.
Molts anys després, el 30 de setembre de 1990, membres de la SIE – CEA procedeixen a fer una revisió de la topografia i queda reduïda a 50,60 metres.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J. (1974).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. II. 166 pp. Barcelona.
 1. Ferrer, V. (2006).- Avencs de Garraf i d'Ordal. 152 pp. + llibret fitxes i topografies. Edició de l'autor. Barcelona.
 2. Miñarro, JM. (1967).- “Avenc Sants (Garraf)” Boletín Informativo SIRE (6): 46-47. SIRE – UEC Sants. Barcelona.
 3. SIE (1993).- “Dues cavitats del fons de les Coves” EspeleoSie (32): 17-20. SIE del CEA. Barcelona.
 •   Coordenades facilitades per Tony Romero (SIRE – UEC el Prat).
 • Revisió coordenades i fotos 'JNC' facilitades per Jordi Navarro, (Centre Excursionista de Castellar del Vallès).