Espeleo World

Avenc Raimundo

Avenc de 40 m. de fondària al NO de Vilada


Segons es veu al croquis que es disposa, està constituït per un pou d'uns 37 metres de fondària, amb un replà a – 20. Al fons del pou s'origina una galeria que en un extrem acaba en una zona que la diàclasi remunta uns 10 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Vilada
 • Comarca: Berguedà
 • Unitat: Catllaràs - Rasos de Tubau
 • Recorregut: 60 metres
 • Desnivell: 40 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2016-11-07 15:37:44

Situació


Al NO de Vilada, a la zona de la Canal Closa. Malgrat alguns intents de tornar-la a localitzar, no tenim referències fidedignes de la seva localització.
Les coordenades tan sols indiquen la zona per on hauria d'estar i per on surt localitzada al mapa de l'ICGC, però que pensem no és correcte.

Història


Localitzada i explorada el 1975 per membres de l'ERS – Centre Excursionista del Solsonès que tan sols van aportar un croquis al Catàleg Espeleològic de Catalunya (1980) Volum 5. No tenim notícia que hagi estat tornada a localitzar.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J; Miñarro, JM.; Talavera, F.(1980).-”l'Urgell, el Solsonès, la Segarra i el Berguedà”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.5):113-114. Ed. Políglota. Barcelona.