Espeleo World

Avenc Ps-3

Avencó desobstruït al Pla de Sot d'Ossos


Boca de 1,80 x 1 metre seguida d'un pou que no arriba als 4 metres de fondària. Al costat NE una estreta finestra permet sondejar fins a – 9 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Vallirana
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 6 metres
 • Desnivell: 4 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2018-09-18 12:03:47

Situació


Des de l'avenc de les Alzines cal seguir una vuitantena de metres en direcció E20N. La boca és fàcil de detectar per la quantitat de terra roja extreta de l'interior.

Història


Segons la pintada existent a l'interior (SEO) deuria ser desobstruïda per membres de la SE Ordal (Vallirana) no sabem quan. A manca de nom i de més informació la cataloguem com a PS-3 a l'espera de més informació al respecte.

Topos

Media

Biblio

 • Totes les dades, topografia i fotografies han estat facilitades per membres de l'ERE – CEC que la van visitar el 6 d'agost de 2018.