Espeleo World

Avenc Pq-4

Paupèrrim avenc de tan sols 2,2 m. de fondària al Pla de Querol (Garraf)


Avencó molt estret format per un petit conducte vertical que tan sols arriba als 2,20 metres de profunditat. Forma residual de rascler format sota sols i sobre diàclasis N-S i E-O.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Sitges
 • Comarca: Garraf
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 3 metres
 • Desnivell: 2 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2013-09-19 05:08:13

Situació


Des de l'aparcament del Pla de Querol cal seguir la pista que va cap al Campgràs i a la primera corba a l'esquerra cal desviar-se 50 metres a l'ENE, a la lleugera costa que marca el final del Pla de Querol. Actualment (2013) marcat amb pintura i molt proper als PQ-5 i PQ-6.

Història


Desconeixem qui i quan van desobstruir aquest petit avenc.

Topos

Media

Biblio

 • Dades inèdites arxiu ERE – CEC