Avenc Petit del Gravat

Petit avenc de poc més de 10 m. de fondària a la Serra de la Guàrdia (Begues).

Una boca oberta per desobstrucció i força inestable pels blocs que encara hi resten, permet l'accés a un petit pou de 5 metres. A la seva base, un ressalt de 4 metres ens situa a la base del pou on s'inicia un estret conducte inclinat que està pendent de desobstrucció.
Menys a la zona superior del pou d'entrada, a la resta de la cavitat es troben les parets força concrecionades.
Sembla tractar-se d'una cavitat originada per les infiltracions de la propera riera i que han excavat dues concavitats de tipus fusoidal que han arribat a unir-se posteriorment.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 13 metres
 • Desnivell: 10 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-10-08 14:59:07

Situació

Carregant mapa...


Des de coll Fe (pista de Begues a la Plana Novella) cal seguir el camí que remunta el fondo del Mas Grau, s'ha de seguir fins al final, on el fondo es bifurca. Gairebé davant de la confluència i al vessant esquerre, es troba l'avenc nº 1 del Gravat. Si seguim per la riera de la nostra dreta, que baixa de la Serra de la Guàrdia, al cap de poc més de 30 metres i a uns 2 metres per damunt del vessant esquerre (a la dreta segons el sentit de la marxa) es troba aquest petit avenc.

Història

Cavitat localitzada pel SIRE de Sants l'abril del 2003, aquests durant varies jornades es dediquen a desobstruir-la fins poder accedir-hi i explora-la, denominant-la “Avenc Txusma” aquest nom venia donat d'agafar una part del nom i una altra part del cognom de dos dels exploradors.
Malauradament, degut al seu escàs interès, aquesta troballa restà només en la memòria dels seus exploradors i no tingué cap mena de divulgació.
No és fins l'any 2011 en que en Jaume Tornamorell la localitza, tot observant que aquesta havia estat objecte d'una desobstrucció per tal d'obrir la boca. Aquest l'explora i topografia, anomenant-la “Avenc Petit del Gravat”, degut a la seva proximitat amb els ja coneguts Avencs del Gravat, facilitant la fitxa per poder ser publicada a EspeleoÍndex.
Arran de la publicació a EspeleoÍndex, membres del SIRE de Sants reprenen la desobstrucció al fons de la cavitat, situant-la a -10 metres de fondària, però amb la sorpresa d'haver trobat a l'interior una destral de pedra pertanyent al neolític, la qual va estar depositada al museu arqueològic de Gavà, posteriorment publiquen una nota de la cavitat a la revista Excursionisme.

Topogràfics

topo 0: Avenc Petit del Gravat
topo 1: Avenc Petit del Gravat

Fotos

foto 0: Avenc Petit del Gravat
foto 1: Avenc Petit del Gravat
foto 2: Avenc Petit del Gravat
foto 3: Avenc Petit del Gravat
foto 4: Avenc Petit del Gravat
foto 5: Avenc Petit del Gravat

Bibliografia

 1. SIRE-SANTS(2014).-”Petites històries de l'espeleologia”. Excursionisme (381):22-27. UEC.
 • Dades inèdites facilitades per Jaume Tornamorell (Centre Excursionista de Begues, abans Begues Espeleo Club).

Copyright © Espeleoworld 2023.