Espeleo World

Avenc Petit del Cisco

Petit avenc de 19 m. de fondària a la zona de la Morella (Garraf)


Per una boca allargada i parcialment taponada per blocs es penetra en un primer pou de 7 metres de fondària i fàcil de desgrimpar. Al seu fons es presenta una nova vertical estructurada en tres conductes estrets, units per la zona alta i la inferior. A continuació, un nou ressalt porta a la zona terminal, subdividida per blocs cimentats.
Antic engolidor de la riera que restà avortat prematurament pel cessament de l'activitat hídrica de la mateixa.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 35 metres
 • Desnivell: 19 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-12-19 13:59:12

Situació


Cal pujar per la carretera que des del Campgràs porta a les instal·lacions radioelèctriques i concretament a la de la cota 591 (on hi ha l'edificació amb la “bola”). A l'última corba a l'esquerra, abans d'arribar a la porta d'accés, cal anar en direcció N10W primer pel pla on deixarem a l'esquerra l'avenc dels Tres i una mica més endavant ens trobarem l'avenc de la Discòrdia, un cop passat aquest comencem a davallar el vessant seguint unes fites que marcaven un corriol, avui desaparegut entre la vegetació. L'avenc es troba a la llera de la riera anomenada (segons l'ICC) del Ginebró, a la seva part alta i uns 120 metres abans d'arribar a l'Avenc de Sant Cristòfol.
Cal dir que actualment, arribar a la seva boca és tasca difícil, car la vegetació que dificulta el trànsit pels vessant, és com una jungla a la zona de la llera.

Història


Descoberta per membres de la SIRE – UEC Sants el febrer del 1966 en sortir d'una visita a l'Avenc de Sant Cristòfol. El 6 de març del mateix any es va acabar de desobstruir la boca i fer la primera exploració. Com que en aquells temps, l'Avenc de Sant Cristòfol, alguns el coneixien com Avenc del Cisco, aquest es va batejar com Petit del Cisco.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J. (1973).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. I . 155 pp. Barcelona.
 • Coordenades i fotografia boca facilitades per Lluís Muntan (GES – CMB)