Avenc Petit de Can Sadurní

Modesta extracció de 'sal de llop' al N de Begues

Depressió allargassada i amb fort pendent. Formes actuals heretades de l'extracció de 'sal de llop' i per despreniments recent de blocs de gran dimensions. Característiques fissures de rascler reomplertes d'argiles de descalcificació.
La topografia de 1961 sembla bastant exagerada i actualment, degut a la caiguda posterior de blocs, encara ha quedat més diferent de la realitat.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 12 metres
 • Desnivell: 6 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2018-10-25 15:23:09

Situació

Carregant mapa...


Des de Can Sadurní seguir el ben senyalitzat camí que porta a la coneguda cova del mateix nom. Més o menys a la meitat del recorregut, agafar un clar viarany a l'esquerra que hi porta sense pèrdua.

Història

Conegut de sempre per la gent de la contrada com 'la mina de la sal de llop'. El 1961 va ser visitat per membres del GES – CMB que el van incloure en un treball de la zona (Montoriol, 1964) tot anomenant-lo Avenc molt petit de Can Sadurní. No van donar una situació gens clara, la seva ubicació sortia únicament a un precari mapa de la zona que acompanyava l'esmentat article. Amb el pas dels anys i el poc interès que tenia, pràcticament ningú la va intentar localitzar i mai més es va saber res d'ella.

Topogràfics

topo 0: Avenc Petit de Can Sadurní

Fotos

foto 0: Avenc Petit de Can Sadurní
foto 1: Avenc Petit de Can Sadurní
foto 2: Avenc Petit de Can Sadurní

Bibliografia

 1. Montoriol, J. (1964).- “Estudio de las formas cársticas hipogeas desarrolladas en los bordes del polje de Begues (Macizo de Garraf, Barcelona)”. Speleon (XV, 1-4): 3-38. Universidad de Oviedo
 • Dades actuals, situació i fotografies facilitades per membres de l'ERE – CEC (M. Romero i A. Beguerie) que el relocalitzen l'octubre de 2018.

Copyright © Espeleoworld 2023.