Avenc Petit de Can Figueres

Avencó vora la Creu d'Ardenya

Boca àmplia, molt visible i accessible. Una curta galerieta permet accedir a una saleta amb blocs i formes reconstructives on fineix l'avencó a 3,5 metres de fondària.
Podria haver estat un punt d'extracció de sal de llop.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 10 metres
 • Desnivell: 3 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2018-05-14 16:11:00

Situació

Carregant mapa...


Al costat esquerre del l'antic camí que va de la Creu d'Ardenya a la plana de Begues, just abans que aquest creu-hi un torrent.

Història

Possiblement coneguda des de temps remots i més si era un punt d'extracció de sal de llop. La primera referència espeleològica la donen membres del GES – CMB que la visiten el desembre de 1961, tot catalogant-la, degut a les seves ínfimes dimensions, com Avenc molt petit de Can Figueres (encara que hi han altres masos més propers).

Topogràfics

topo 0: Avenc Petit de Can Figueres
topo 1: Avenc Petit de Can Figueres

Fotos

foto 0: Avenc Petit de Can Figueres
foto 1: Avenc Petit de Can Figueres
foto 2: Avenc Petit de Can Figueres
foto 3: Avenc Petit de Can Figueres

Bibliografia

 1. Lloret, Jordi (1979).- Catálogo espeleológico del Pla d'Ardenya. Tom I: 106 pp. (edició de l'autor). Barcelona.
 1. Montoriol, Joaquín (1964).- “Estudio de las formas kársticas hipogeas desarrolladas en los bordes del polje de Begas (Macizo de Garraf, Barcelona)”. Speleon (XV): 3-38. Universidad de Oviedo.
 • Actualització de dades, fotografies i topografia 2018, facilitades per membres de l'ERE – CEC (A. Beguerie i M. Romero). Abril 2018

Copyright © Espeleoworld 2023.