Espeleo World

Avenc Nº2 de l'Esquerda

Esquerda de 24 metres de fondària a la Palma de Cervelló.


Per una gatera horitzontal per sota d'una roca s'accedeix a un ressalt de 3 metres de fondària de forma irregular i la planta ascendent. Als pocs metres ens situem a l'entrada d'un segon ressalt, aquest de 10 metres de fondària, amb les parets planes que s'eixamplen a mida que davallem. La planta no és més que l'inici d'una galeria descendent de 21 metres de longitud, on successives acumulacions de blocs formen dos ressalts de 1'5 i 2 metres respectivament. La galeria segueix fins a fer-se impenetrable a -24 metres, en un ressalt per on s'han sondejat 8 metres més.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Palma de Cervelló, La
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 35 metres
 • Desnivell: 24 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-12-20 14:34:16

Situació


Es troba a la urbanització de Fontpineda, en el carrer Via Palma de Cervelló, darrera de la casa nº 9, però no s'hi pot accedir des d'aquí ja que no hi ha pas entre les cases. Cal situar-se a la carretera que va de la Palma de Cervelló a Corbera de Llobregat, un cop arribats a la desviació de la carretera que puja a Fontpineda, seguirem la carretera en direcció a Corbera de Llobregat durant un centenar de metres, de la dreta surt una pista que després d'un parell de revolts es dirigeix cap a l'O, i passa per sota de cingle on hi ha les cases, cal buscar un pas, primer entre el bosc i després al cingle, el punt de referència és una casa amb un disseny arquitectònic modern, totalment diferent a la resta de cases, sota mateix d'aquesta casa es troba l'avenc nº2 de l'Esquerda.

Història


Desobstruïda pel CE Molins de Rei el 1977.
El 1982 Toni Asensio realitza l'única topografia coneguda de la cavitat.
La cavitat resta pràcticament oblidada degut a la seva dificultat d'accés, no és fins l'any 2014 en que Tassja Römhild, veïna de Fontpineda localitza la cavitat i es posa en contacte amb l'equip d'EspeleoÍndex, per facilitar-los la localització.

Topos

Media

Biblio

 1. Asensio,A.(1983).-”Contribució al coneixement espeleo-tectònic de la riera de Corbera”. Carbonato (3):15-47. GERS-AE Muntanya. Barcelona.
 2. Rubinat Aumedes, Francesc.(1981).-”Catàleg Espeleològic del Massís de Garraf - Unitat Septentrional - Sector 10”. GOURS (8):45-78. GEFOMA. Barcelona.
 3. Rubinat Aumedes, Francesc.(2004).-Catàleg Espeleològic del massís de l'Ordal (monogràfic):1-117. SIE-CE Àliga. Barcelona.
 • Situació i accés a la cavitat facilitat per Tassja Römhild, resident a la urbanització de Fontpineda