Espeleo World

Avenc Muntan-bordas

Petit avenc de 12 m. de fondària al Serrat de la Morella (Garraf)


Format per un únic pou d'11 metres de profunditat, de secció ovalada i d'un diàmetre que mai supera els 2 metres. Al fons, un petit pou que es fa impenetrable tot seguit és el punt de màxima fondària i en un racó es desenvolupa una estreta xemeneia i un pouet lateral.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 16 metres
 • Desnivell: 12 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:57

Situació


Anant per la pista del Campgràs a la Morella, un cop passada la llera del Fondo de les Terradelles (límit de l'abocador), a l'esquerra es troben les runes de l'antic corral de Campgràs. Des d'aquest punt cal remuntar per la línia de màxim pendent en direcció a la instal·lació radioelèctrica situada més a l'extrem oriental del Serrat de la Morella. A uns 80 o 100 metres del corral trobarem un aladern molt visible i just per damunt d'ell es troba la boca de l'Avenc Muntan-Bordas.

Història


Descobert per Lluís Muntan tot cercant l'Avenc de la Fulla, que aquell dia no van trobar. La setmana següent (27 de març del 1978) van anar amb un mall (el mateix que havien utilitzat anys abans per obrir l'Avenc del Mall) i van obrir la boca. El dia 1 d'abril del 1978 van fer la primera exploració: Óscar Andrés, Lluís Muntan i els seus dos fills (Rafa, 8 anys i Elena, 13 anys) que aquell dia van fer el seu primer descens a un avenc.

Topos

Media

Biblio

 1. Miñarro,JM.; Rubinat, F. (1994).- “Recull de cavitats inèdites: Avenc Muntan-Bordas”. Fulls Periòdics d'Informació General (41): 15. Federació Catalana d'Espeleologia. Barcelona.
 • Coordenades, foto i altres dades facilitades per Lluís Muntan (GES-CMB).