Espeleo World

Avenc Morgan I Comas

Interessant cavitat de 30 m. de fondària a Sitges, (Garraf)


Traspassada la petita boca, es penetra en un pou de 3 metres a la base del qual enllaça amb la part alta d'un altre pou, de tipus fusoidal, que arriba a la cota – 21. En aquest punt es troba un nou ressalt de 3 metres a partir del qual s'origina una galeria descendent que al final del seu recorregut arriba al punt de màxima fondària.
En un dels extrems de l'esmentat ressalt de 3 metres s'obre una finestra a 2 metres per damunt de la seva base que no és més que el sector inferior d'una altra concavitat fusoidal unida a la cavitat principal per aquest punt i la cota de màxima fondària.
Cavitat originada per la unió de diferents concavitats cegues i generades a partir de diferents punts d'infiltració, fins que una d'elles va arribar a connectar amb la superfície.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Sitges
 • Comarca: Garraf
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 55 metres
 • Desnivell: 30 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio: Troglocharinus Ferreri Reitt. 9 exemplars recollits per Oleguer escolà el 15 de febrer de 1976. 5 exemplars recollits per Oleguer Escolà el 5 de gener de 1992.
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


A uns 400 metres a l'OSO de la Pleta. Des de la part posterior de l'aparcament del Centre d'Informació del Parc, seguirem un camí que va saltant els antics marges i que en direcció S es dirigeix cap a l'antiga bassa de la Pleta. En acostar-nos al torrent ens desviarem a la dreta per un corriol que s'endinsa buscant la fondalada d'aquest, el torrent agafa de seguida un fort pendent on hi trobarem la boca de l'avenc de la Pleta, i una mica més avall al mig del llit del torrent s'obre la boca de l'avenc Morgan i Comas.

Història


Va ser descobert el dia 12 de novembre de 1967 per Antoni Besora i Jordi Comas (GE Pedraforca) i dos membres de l'ACE Mataró (un d'ells de malnom Morgan), a partir d'un petit orifici que van haver de desobstruir. Aquell mateix dia van procedir a la primera exploració de pràcticament tota la cavitat.
Poc després de la seva descoberta, algú va esborrar el nom pintat a la boca i la va repintar com Avenc de la Cucona, encara que mai va prosperar aquesta denominació que, al poc temps va desaparèixer.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J. (1974).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. II . 165 pp. Barcelona.
 2. Comas, J. (1973).- “Contribución al catálogo espeleológico de Garraf”. Ildobates (3-4): 65-94. GEP – AE Pedraforca. Barcelona.
 3. Teixidó, R. (1973).- “Avenc Morgan i Comas” Gours (1): 39-43. GEFOMA. Barcelona.