Espeleo World

Avenc Montesinos

Avenc de 16 metres de fondària a Olesa de Bonesvalls, Ordal.


La cavitat presenta una boca d'uns 2 metres de diàmetre amb un únic pou de 15 metres de fondària, en el punt més baix de la base s'assoleixen els -16 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Olesa de Bonesvalls
 • Comarca: Alt Penedès
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 21 metres
 • Desnivell: 16 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2016-10-28 15:31:03

Situació

Està situat al marge dret hidrogràfic del Fondo de l'Arcada a 70 metres més amunt del lloc on conflueixen en el Fondo de l'Arcada el camí que ve de l'Avenc dels Esquirols i la pista que baixa des del Coll d'Ordal, molt a prop de l'Avenc de la Ullera. La cavitat es troba a 35 metres de distància del torrent.

Història


Explorat per primer cop l'any 1958 però no sabem qui va fer la primera exploració: el GES – CMB li posen Avenc Montesinos i el SES – CE Puigmal l'anomenen Avenc del Pivet o del Pi Verd (pensem que pivets = avets, no hi deu haver a l'Ordal). Curiosament, en un article publicat 10 anys més tard per membres del GES (Geo y Bio Karst nº 18 – 1968) apareix una topografia i una fitxa tot anomenant-lo Avenc del Pibet (?).

Topos

Media

Biblio

 1. Borrás, J. (1980). “Nota sobre els fondos del Lledoner i de l'Arcada”.  Sota Terra (1) : 12-21. GES -CMB. Barcelona
 2. Montoriol Pous, J. (1968). “Estudio morfogenético de varias cavidades desarrolladas en el Fondo del Lladoner”. Geo y Bio Karst  (18) : 23-30. Barcelona
 3. Rubinat Aumedes, F. (1988). “Catàleg Espeleològic del Massís de Garraf. Unitat Septentrional. Sector 12”. EspeleoSie (30) : 13-68. SIE- CEA. Barcelona.
  • Fotografies facilitades per Andreu Beguerie (ERE-CEC)