Espeleo World

Avenc I Cova de la Cala de la Móra

Avenc i cova de 24metres de fondària a Cala Móra (Tarragona).


Format per un pou de 19,72 amb dos replans, a -12 i a -17 metres, punt en que enllacem amb el sostre de la galeria principal de 3 a 4 metres d'alt i uns 10 metres d'ample de mitjana i 22 metres de llarg fins a sortir a mar obert. La fondària màxima de l'aigua a l'interior de la cova va ser de 2,40 metres el dia en que es va fer la topografia. Situats de nou a la base del pou, es passa per unes cornises per sobre de l'aigua i s'arriba a un pas estret, que dóna accés a una petita sala amb obertures cap a l'aigua, aquest tram té 10 metres de recorregut. Abans del pas estret i en el sostre, hi ha una sala penjada a uns 13 metres d'alçada que es habitada per una colònia de rates-pinyades.
Cavitat on es veu clarament la interrelació entre la carstificació i l'abrasió marina, cosa que no queda clara a la major part de coves localitzades entre la Cala de la Móra i Tamarit. Molt propera, a l'O, es troba una petita surgència coneguda com la Fonteta i situada a la Cala Dolça !. Sembla plausible pensar que la major part del cabal surt sota el nivell del mar.
A començament de la dècada del 2000 van taponar la boca amb formigó. Algú ha excavat per sota i sembla accessible. També es pot entrar per una esquerda a sobre mateix, encara que amb dificultat per l'estretor i per les arestes de la roca.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Tarragona
 • Comarca: Tarragonès
 • Unitat: Costa del Tarragonès - Cap de Salou
 • Recorregut: 55 metres
 • Desnivell: 24 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio: Miniopterus schreibersii (important colònia desapareguda des del taponament de la boca de l'avenc)
 • Última revisió: 2013-11-20 13:59:39

Situació


Entre la Cala de la Móra i Tamarit, al terme municipal de Tarragona, hi ha una urbanització que en el seu extrem S passa un carrer (Passeig Marítim) paral·lel al penya-segat. Anant en direcció a la cala i a la meitat d'un tram recte, abans d'una marcada corba a la dreta, arran del penya-segat es troba l'avenc i per sota d'ell, a nivell del mar, hi ha la cova.

Història


Tenim notícia d'una primera exploració realitzada per membres del GES – CMB el setembre del 1951, la qual restà pràcticament inèdita. La primera referència concreta d'aquesta cavitat apareix el 1978 en el Catàleg Espeleològic de Catalunya amb dades aportades per R. Sala i J. Garcia, també del GES – CMB, que l'exploren i topografien el 3 d'agost del 1977.
La primavera del 2008, membres del GE Badalona (que ja l'havien visitat l'estiu del 1991), es troben que la boca de l'avenc ha estat tapada amb formigó, expressant la seva protesta i denúncia des de les pàgines d'Espeleobloc. Tanmateix es va presentar denúncia a Medi Ambient de Tarragona, però es van inhibir.

Topos

Media

Biblio

 1. Collado, Mª Àngels; Sandoval, Jaume.(1999).-”Cova i avenc de Cala Móra”. Excursionisme (280):255-256. UEC. Barcelona.
 2. Borràs,J; Miñarro,JM; Talavera,F.(1978).-”l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès i el Tarragonès” Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.2):1-246. Ed. Políglota. Barcelona.
 • Actualització de dades i coordenades facilitades per Martí Romero (ERE – CEC)
 • Fotografies i altres dades extretes del blog: Espeleobloc (post del 3-6-2008; d'Enric Porcel, GE Badalona)