Espeleo World

Avenc dels Talps

Avenc de 24 m. de fondària a Castellar del Vallès


La boca, de petites dimensions, dóna pas a una estreta gatera descendent d'uns 3 metres que ens porta a un replà. Des d'aquí davallarem per un pou de 16 metres i a la seva base seguirem en direcció O fins que ens creuarem amb una diàclasi de planta descendent. A l'extrem N trobarem una curta galeria que ens porta fins a la cota -24. Tornant a la boca del pou de 16 metres i fent un difícil “ramonage” per la part superior de la diàclasi, un cop s'arriba a l'extrem O es troba una petita sala, des de la qual es pot davallar un pou de 20 metres que porta a la galeria que es creuava amb la del pou d'entrada.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Castellar del Vallès
 • Comarca: Vallès Occidental
 • Unitat: Farell, el - Cingles de Gallifa
 • Recorregut: 60 metres
 • Desnivell: 24 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:39:04

Situació

Abans d'arribar a les Arenes, cal anar a trobar la riera de la font del Carme i remuntar-la, quan trobem la bifurcació d'un altre torrent que surt per l'esquerra, veurem que enmig es forma una carena per la qual pujarem tot seguit un caminet fins arribar a unes parets. Des d'aquí ens desplaçarem cap a la dreta seguint un camí sota la paret fins arribar a la boca de l'avenc.

Història


Cavitat descoberta i explorada per primer cop el maig del 1964 per membres del desaparegut grup Talps del Centre Excursionista del Vallès.

Topos

Media

Biblio

 1. Badiella, X.; Aguirre,F.; Muñoz,J.; Mota,F. (1981).- “Les cavitats del vessant Est del riu Ripoll” SIS (8): 56-70 / Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (23): 296-310. SIS del CET. Terrassa.
 1. SES - Talps (1968).- “Resum d'activitats” Espeleòleg (7): 256-260. ERE – Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona
· Coordenades i fotografies JNC facilitades per Jordi Navarro del Centre Excursionista de Castellar del Vallès.