Espeleo World

Avenc dels Plans

Avenc de 22 m. de fondària al Port (la Sénia)


Consta d'un únic pou acampanat de 16 metres verticals amb la base ocupada per productes clàstics, originat-se una rampa en fort pendent que acaba als 22 metres de fondària.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Sénia, La
  • Comarca: Montsià
  • Unitat: Port, el
  • Recorregut: 24 metres
  • Desnivell: 22 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Calcàries
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Des de la Sénia cal prendre el camí de Pallerols que porta a l'ermita de la Mare de Déu de Pallerols i continuar pel camí del Ròssec que passa per la Gotellera, l'Escaleta i el collet d'en Grau. El camí passa a denominar-se dels Plans (de Valldebous), es deixa la basseta del Pou i un sector anomenat Terrers Rojos (jaciment de mineral de ferro polvoritzat) que un cop superat es deixa a mà dreta la capçalera del barranc de Bassiets, en aquest punt, a 7 metres a l'esquerra del camí es troba la boca de l'avenc.

Història


En els mapes excursionistes del Port (UEC-Tortosa i Ed. Alpina) apareix des de fa temps marcat erròniament a l'est de la Punta de l'Avenc. No sabem d'on obtenen la informació, ni si algú ni quan havia explorat la cavitat.
El 21 de febrer del 2009 va ser visitada i topografiada per David Aragón, Andrés Sánchez, David Aragón Jr., R. Calso i Juan Ramos, tots ells membres de l'Espeleo Club Castelló.

Topos

Media

Biblio

Dades inèdites aportades per Juan Ramos Barceló (E.C.Castelló).