Avenc dels Marges

Avenc de 20 m. de fondària al Port (Alfara de Carles)

Una boca de bones dimensions, amb una llargada de més de 5 metres dóna pas a un únic pou de 18 metres amb una important acumulació de productes clàstics a la seva meitat. A la seva base, en lleuger pendent i ocupada parcialment per blocs, s'arriba al punt de màxima fondària.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Alfara de Carles
  • Comarca: Baix Ebre
  • Unitat: Port, el
  • Recorregut: 32 metres
  • Desnivell: 20 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Dolomies
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Als relleus més orientals de la Mola Catí, al N i per damunt de la font del Mascar.
Coordenades aproximades i situació de poca precisió.

Història

Cavitat descoberta per membres de l'Espeleo Club Tortosa el juny del 1994, en la mateixa època que es descobrí l'avenc de la Crisi (MC-100), encara que aquesta s'explorà temps més tard.

Topogràfics

topo 0: Avenc dels Marges

Fotos

foto 0: Avenc dels Marges
foto 1: Avenc dels Marges

Bibliografia

· Totes les dades han estat extretes del blog i altres documents electrònics de l'Espeleo Club Tortosa.

Copyright © Espeleoworld 2022.