Espeleo World

Avenc dels Esquelets

Avenc de 18 m. de fondària a Olivella (el Garraf)


La boca superior (3 x 2 m.) dóna pas a un pou acampanat de 16 metres, trobant a 6 metres per damunt la base la galeria artificial que, amb un recorregut de 7 metres, porta a l'exterior i constitueix la segona boca d'accés a la cavitat.
En l'extrem N de la base del pou es troba l'estreta entrada d'un petit pou que porta al punt de màxima profunditat (cota – 18).
Baixant pel nou i a l'alçada de la galeria artificial, en el seu extrem oposat, hi ha un replà que per la part posterior dóna accés a una acusada rampa i un ressalt de 2 metres que porta a un nou pou d'uns 4 metres. A mig descens i en la paret SE existeix un estret conducte horitzontal que comunica amb el pou d'entrada.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Olivella
 • Comarca: Garraf
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 55 metres
 • Desnivell: 18 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Pocs metres abans d'arribar al Corral Nou (carretera de la Plana Novella a Olivella), surt un camí a l'esquerra que va vorejant la riera de Jafre. Just en el primer meandre a l'esquerra cal baixar a la riera i pujar pel vessant oposat, on ja es veuen les dues boques de l'avenc.

Història


La primera notícia que es té d'aquesta cavitat és la donada per membres de la SES del Club Esquí Puigmal (Barcelona) que l'exploren l'any 1958.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J. (1974).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. III . 207 pp. Barcelona.
 2. Castell, J.; Tejedor,J. (1982).- “Cadastre Espeleològic de la comarca del Garraf” (2ª part). Butll. de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer (6èna època): 84-152. Vilanova i la Geltrú.
· Coordenades i fotos JNC facilitades per Jordi Navarro del Centre Excursionista de Castellar del Vallès. · Altres fotos extretes del blog: Espeleobloc (post del 2-5-2010)