Espeleo World

Avenc dels Azimuts

Avenc de 13 metres de desnivell al municipi de Cervelló.


Boca de 2 x 3 metres,  que dóna accés a un pou d'11 metres, a la base trobem una curta galeria formant una saleta. En mig del pou s'obre una galeria de 5 metres. Utilitzada com a pedrera de sal de llop.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Cervelló
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 28 metres
 • Desnivell: 13 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Es troba en el Clot del Cocó, a 57 metres abans de la seva confluència amb el Fondo del Bosc i a 3 metres per damunt del torrent en el seu marge dret.

Història

Conegut d'antic ja que era utilitzat com a pedrera de sal de llop

Topos

Media

Biblio

 1. Rubinat, F. (1981).-“Catàleg Espeleològic del Massís de Garraf. Unitat septentrional”. GOURS (8):45-75. GEFOMA. Barcelona.
 2. Rubinat, F. (2004).-“Catàleg Espeleològic del Massís de l'Ordal”. Espeleosie (monogràfic):1-117. SIE-CE Àliga. Barcelona.
 • Fotografies Jordi Perera. SIE - CE Àliga