Avenc del Sot de la Bóta

Gran esquerda en rampa de 20 m. de fondària a Sant Llorenç del Munt

Per una gran esquerda d'uns 20 metres de llargada i d'amplada reduïda, es penetra en una rampa ocupada per detritus i d'uns 40º d'inclinació, que permet arribar al punt de màxima fondària de la cavitat.
Estructurada sobre una diàclasi de direcció N40E-S40O.
  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Mura
  • Comarca: Bages
  • Unitat: Sant Llorenç del Munt
  • Recorregut: 40 metres
  • Desnivell: 20 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Carregant mapa...


En el km. 13,5 de la carretera de Terrassa a Mura, en una corba a l'esquerra, hi ha un replà habilitat com aparcament on es deixa el cotxe. Aquí s'inicia un camí que baixa cap a la riera de les Arenes, davant de la Canal de les Teixoneres. Seguint riera avall, el camí s'endinsa pel vessant dret del Sot de la Bóta i quan creua la riera torna enrere. S'ha de seguir endavant, cap a llevant, per un camí paral·lel al Sot de la Bóta i poc més endavant hi ha una fita que indica el corriol que cal seguir i que remunta en forta pujada cap a la carena dels Ginebrers. Abans d'arribar dalt, en un replà, ja es veu el senyal d'avenc del Parc i a pocs metres la seva boca. (Itinerari facilitat per Antoni Ferro, SIE – CEA).

Història

La referència més antiga que coneixem és la d'una exploració per part de membres del GES – CMB el mes de març de 1954.

Topogràfics

topo 0: Avenc del Sot de la Bóta

Fotos

foto 0: Avenc del Sot de la Bóta
foto 1: Avenc del Sot de la Bóta
foto 2: Avenc del Sot de la Bóta
foto 3: Avenc del Sot de la Bóta

Bibliografia

GES-CMB (1974).- Catálogo espeleológico de la provincia de Barcelona. 198 pp. Club Montañés Barcelonés /Diputación Provincial de Barcelona.

Copyright © Espeleoworld 2023.