Espeleo World

Avenc del Serrat de la Morella

Petit avenc de 21 m. de fondària a la zona de la Morella, Begues.


Presenta dues boques (encara que una d'elles és impenetrable) que donen accés a un únic pou de poc més de 18 metres, el qual presenta un replà a la cota – 6. A partir d'aquí el pou s'eixampla una mica i entra en coalescència amb dues concavitats de volta cega, una situada a mig pou i l'altra al fons de la curta rampa que forma la seva base. Un petit ressalt entre els materials clàstics permet assolir el punt de màxim desnivell.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Begues
  • Comarca: Baix Llobregat
  • Unitat: Garraf, el
  • Recorregut: 24 metres
  • Desnivell: 21 metres
  • Granunitat: Serralada Litoral
  • Litologia: Calcàries
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:40:05

Situació


Cal anar a la instal·lació radioelèctrica més oriental del serrat de la Morella i des del final de la carretera cal seguir uns 110 metres pel mig del rascler cap al turó situat al N. (cota 586). L'avenc es troba per sota del vessant O de l'esmentat turó. De fàcil localització.

Història


Descobert i explorat per primer cop per membres del GES – CMB el març del 1957.
Possiblement durant algun temps, el pou va estar tapat per uns blocs a partir del replà de la cota – 6, segons indica J. Borràs al seu catàleg.

Topos

topo Avenc del Serrat de la Morella

Media

foto Avenc del Serrat de la Morellafoto Avenc del Serrat de la Morellafoto Avenc del Serrat de la Morella

Biblio

Borràs, J. (1973).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. I . 155 pp. Barcelona.