Avenc del Serrat de la Morella

Petit avenc de 21 m. de fondària a la zona de la Morella, Begues.

Presenta dues boques (encara que una d'elles és impenetrable) que donen accés a un únic pou de poc més de 18 metres, el qual presenta un replà a la cota – 6. A partir d'aquí el pou s'eixampla una mica i entra en coalescència amb dues concavitats de volta cega, una situada a mig pou i l'altra al fons de la curta rampa que forma la seva base. Un petit ressalt entre els materials clàstics permet assolir el punt de màxim desnivell.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Begues
  • Comarca: Baix Llobregat
  • Unitat: Garraf, el
  • Recorregut: 24 metres
  • Desnivell: 21 metres
  • Granunitat: Serralada Litoral
  • Litologia: Calcàries
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:40:05

Situació

Cal anar a la instal·lació radioelèctrica més oriental del serrat de la Morella i des del final de la carretera cal seguir uns 110 metres pel mig del rascler cap al turó situat al N. (cota 586). L'avenc es troba per sota del vessant O de l'esmentat turó. De fàcil localització.

Història

Descobert i explorat per primer cop per membres del GES – CMB el març del 1957.
Possiblement durant algun temps, el pou va estar tapat per uns blocs a partir del replà de la cota – 6, segons indica J. Borràs al seu catàleg.

Topogràfics

topo 0: Avenc del Serrat de la Morella

Fotos

foto 0: Avenc del Serrat de la Morella
foto 1: Avenc del Serrat de la Morella
foto 2: Avenc del Serrat de la Morella

Bibliografia

Borràs, J. (1973).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. I . 155 pp. Barcelona.

Copyright © Espeleoworld 2022.