Espeleo World

Avenc del Purgatori

Petit avenc de poc més de 5 metres de desnivell al Serrat de la Morella (Begues)


Avenc amb dues boques, la superior, força emmascarada per la vegetació, és de 0,40 x 0,60 metres i consta d'un R.1,90, i un R.0,70.
L'entrada d'elecció serà la boca principal en forma de cova, situada sota una llosa de pedra molt característica, una galeria d'un parell de metres ens porta a uns ressalts (R.0,60, R.0,50). En aquest punt enllacem amb la base dels ressalts del pou de la boca anterior, i observem tres continuacions en forma de petits pous.
Si continuem en la direcció de la diàclasi d'entrada, hi ha dos pouets, el primer és practicable (0,50 x 0,60 m), però no el segon (0,30 x 0,80), tots dos s'uneixen més a baix.
Baixem pel primer per un R.1,60, on una petita rampa descendent finalitza a una cota de -5 metres.
Tornant amb la tercera continuació, es tracta d'un pou situat a la dreta que accedeix a una altra diàclasi paral·lela a l'anterior. La boca d'aquest pou és de 0,70 x 0,40 metres, té 2,80 metres de fondària, és fàcilment desgrimpable, i ens situa a una estreta galeria meandriforme d'uns 0,60 metres d'amplada. Es va tancant als 2 metres fins a fer-se impracticable.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 13 metres
 • Desnivell: 5 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2016-03-20 14:02:53

Situació


Cavitat per sobre de l'avenc de l'Infern, des d'aquest anirem cap al SE, i al final d'una dolina allargassada amb una pineda, quan comencem a pujar cap a l'estació d'AENA, trobarem fàcilment la cavitat.
Potser, el trajecte més fàcil és anant per la pista, quan superem la desviació del camí que puja a la Morella (dreta) avancem uns 60 metres i sortirem de la pista a l'esquerra direcció SE cap a la pineda esmentada, i a uns 60 metres trobem l'avenc.

Història


Durant una sortida realitzada per membres de diferents grups dins les activitats de la gent de l'espeleodijous, localitzen la cavitat el 24-3-2011, sense arribar a explorar-la i ja constaten que sembla haver estat explorada donada la presència d'un spit a la boca. Es desconeix la identitat dels primers exploradors.
Dos anys més tard, el 21-4-2013, membres del GE Badalona i EC Gràcia realitzen una primera topografia i la cataloguen com Avenc del Purgatori.
El 19-6-2013, la SES-GE Ribes, desconeixedors de la topografia anterior (encara no s'havia publicat) realitzen una altra topografia, donant-li a la cavitat el nom d'avenc del Pirata.

Topos

Media

Biblio

 • Fotografies i topografia SES - GER extretes del blog: espeleobloc.blogspot (Apunts dels dies 28-3-2011 i 22-7-2013)
 • Dades generals i topografia GEB – ECG extretes del blog: cavitatsdecatalunya.blogspot (de Jordi de Valles). Apunt de 25-6-2014. Dades fitxa: C. Miranda, J. de Valles i E. Porcel