Avenc del Puig del Martell

Petit avenc de 16 m de fondària a la part superior d'un cingle del Puig del Martell (Garraf)

La boca, de 30 x80 cm, dóna pas a un pou de 10 m de forma diaclasada i amb el fons ocupat per blocs, els quals, a l'extrem N del pou, deixen pas a una rampa descendent que ens situa sota la base del pou. En la part inferior, un pas d'exigües dimensions porta a la cota més fonda de la cavitat: - 16,5 m.
Diàclasi NNE-SSO reomplerta per blocs que originen les diferents parts de la cavitat.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Sitges
 • Comarca: Garraf
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 27 metres
 • Desnivell: 16 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2020-03-25 19:36:50

Situació

Carregant mapa...


Al costat de les parets del Puig del Martell, a la sortida d'unes vies d'escalada, a uns 30 m d'uns margallons.
Amb aquestes dades ens ha estat impossible de localitzar la cavitat i les coordenades (meridià de Madrid) que aporten els autors de la fitxa són totalment errònies. Per tant, les coordenades que posem són de molt poca fiabilitat i únicament poden servir per donar una orientació d'on pot trobar-se la cavitat, encara que tenim el dubte de si es troba al vessant E o al vessant S del Puig del Martell.
Si algú té coneixement de la cavitat, agrairem ens pugui passar informació.
Nota de toponímia: Hem decidit canviar el nom de l'avenc, que originalment es va publicar com del Pic del Martell pel de Puig del Martell. Cal dir que a la cartografia sempre ha aparegut com Pic, però el Parc Natural del Garraf, amb bon criteri, ha decidit emprar el topònim Puig que també creiem és el més adient (veure foto). Clar que a la cartografia, a la zona superior d'aquest sector li posen Pla de les Basses Roges, nom totalment aliè i que no s'ha fet servir mai. També referencien una bassa pintada de blau, imaginem que d'aigua, quan simplement es tracta de la visible dolina, coneguda pels vells pastors del Garraf com el Camp Rodó o Camprodó (per diferenciar-la del Campgràs).

Història

Localitzada, desobstruïda i explorada per membres de la SIRE – UEC Sants el gener de 1993.

Topogràfics

topo 0: Avenc del Puig del Martell

Fotos

foto 0: Avenc del Puig del Martell

Bibliografia

 1. SIRE-UEC Sants (1993).- “Avenc del Pic del Martell. Una nova cavitat al massís de Garraf”. Excursionisme (211): 122-123. Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona.

Copyright © Espeleoworld 2023.