Avenc del Nenet

Avenc de 43 m. de fondària a la Figuera (Montsant)

Boca precedida d'un petit embut enmig d'arbusts. Un pas estret (1X1 m.) porta a una galeria de pis i sostre format per blocs i amb l'aspecte típic de les cavitats mal anomenades 'tectòniques'. Aquesta galeria, de 7 metres de longitud i 1,5 a 2 metres d'alçada, presenta un forat impracticable, descendent, que sembla comunica 10 metres més avall amb la resta de la cavitat. L'esmentada galeria, d'orientació N60E porta fins a un pou vertical, considerablement estret, que 7 metres més avall dóna al sostre d'una sala allargada, de pis i sostre descendents.
Aquesta sala, estructurada sobre una diàclasi orientada N20O baixa de la cota –18 a la de –35 metres, presenta el pis ocupat per materials clàstics i en alguns punts per materials polsosos de descalcificació. Cap al fons de la diàclasi aquesta es va obturant fins que un ressalt de 4 metres permet l'accés a una saleta terminal (cota –35).
Tornant a la part superior de la saleta, aquesta presenta una gatera que deu comunicar amb la galeria d'entrada, i un petit pouet de 4 metres. Una mica més avall (cota –21) i al peu de la paret E s'obre una boca que permet accedir a una saleta i, a través d'un pas estret, a un pou dividit en dos per uns blocs encastats, de 8,5 metres de profunditat que porta a la cota –32.
Aquí s'inicia una sala orientada S40E amb una petita cambra a l'extrem SO i de pis descendent cap al SE, vers on el sostre es va aixecant fins assolir una alçada màxima de 20 metres. L'amplada és de 2 a 3 metres i el pis presenta blocs concrecionats (dos d'ells de mida gran), amb dues petites cambres entre blocs i condueix a la cota de màxima penetració a –43 metres, on la diàclasi resta obturada per blocs de mida petita. Les parets, que aquí es presenten concrecionades, tenen les formes bombades, característiques de les esquerdes de despreniment de molts llocs. La humitat, especialment en aquesta darrera sala, és elevada.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Figuera, La
 • Comarca: Priorat
 • Unitat: Montsant, el
 • Recorregut: 85 metres
 • Desnivell: 43 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio: Coleòpters:
  • Anillochlamys catalonicus Jeannel (Recollit per O. Escolà el 19-3-1966, quan aleshores només es coneixia de la Cova Santa del Montsant)
 • Última revisió: 2016-03-01 14:25:45

Situació

Carregant mapa...


Anant del poble de la Figuera per la carretera T-730, en direcció a la Torre de l'Espanyol, un cop passat el coll dels Traginers surt a l'esquerra una pista que va seguint el barranc de Marga i es va passant per tota una sèrie de masos, la majoria abandonats i/o en runes. Cal arribar a l'anomenat mas del Comandant i aquí prendre a l'esquerra un desviament que ben aviat acaba al mas del Nenet. A uns 300 metres d'aquest mas, dalt la carena que s'eleva al SO i a l'extrem oriental de la mateixa, quan aquesta comença a baixar en fort pendent cap al torrent, es troba la boca de l'avenc. 

Història

A iniciativa del Sr. Josep Abelló i Abelló, de la Figuera, un grup de membres de l'ERE – CEC van procedir a fer la primera exploració i estudi de l'avenc el dia 19 de març de 1966. No tenim notícia de cap altra exploració.

Topogràfics

topo 0: Avenc del Nenet

Fotos

Bibliografia

 1. Borràs, J.; Miñarro, JM.; Talavera, F. (1984).- Catàleg espeleològic de Catalunya. Vol. 7 (el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre). Políglota: 283 pp. Barcelona.
 1. Escolà, O. (1967).- “L'avenc del Nenet. La Figuera (Priorat). Memòria del II Campamento Regional de Espeleologia: 6 pp. SAS del CG Barcelonès / Comité Regional de Espeleologia de la FCM.
 1. Escolà, O. (1974).- “L'avenc del Nenet. La Figuera (Priorat). Muntanya (674): 153-155. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.

Copyright © Espeleoworld 2023.