Espeleo World

Avenc del Morrut

Petita cavitat al coll d'Ordal


Ens trobem amb una dolina de 8×10 metres que actua com a engolidor de les aigües del torrent.
A la part inferior d'aquesta dolina hi trobem dues petites galeries.
La de l'esquerra és ascendent i amb uns 5 metres de recorregut. A un metre de l'entrada té una comunicació a la dreta amb l’altre galeria.
La de la dreta té una boca de 0,60×0,43 metres, que ens obliga a reptar. No més entrar a l'esquerra hi ha la comunicació que hem esmentat abans. La galeria es descendent i amb el terra ple de graves finalitzant uns tres metres més enllà assolint la màxima fondària: -2,60 m. Als dos metres de l'entrada trobem una xemeneia de uns 2 metres d'alçada.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Cervelló
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 13 metres
 • Desnivell: 2 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2018-07-28 15:09:25

Situació


Al torrent que hi ha sota la cova del Morrut a uns vint metres d'aquesta. Malgrat que la boca es troba més a prop de la cova esmentada, l' itinerari recomanat seria partint de l'Avenc Nou, ja que es troba en un lloc boscós i embardissat.
Des de l'Avenc Nou aniríem uns 50 metres direcció NW, i trobarem fàcilment l'avenc del Morrut degut a les seves dimensions.

Història


Relacionada d'antic en mapes de l'editorial Alpina, al considerar-la com una cavitat residual no apareix en els catàlegs de l'Ordal, l'1-03-2009 el Grup d'Espeleologia de Badalona l'explora totalment i topografia.
Si bé és força evident de que aquesta cavitat no es un avenc sinó una cova, s'ha respectat la denominació d'avenc que li van donar els seus primers exploradors.

Topos

Media

Biblio

 1. Valles, Jordi de (2017).-”Baix Llobregat”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.6):1-468. ECG/FCE.
 • Totes les dades, coordenades ,topografia i fotografies han estat extretes del web del Grup d'Espeleologia de Badalona (www.geb.cat) post del dia 13 de juny de 2013. Participants: Julià González, Josep Antoni Pastor, Josep Cuenca, Enric Lleopart, Josep Lluís Moldes i Enric Porcel.