Avenc del Migdia

Avenc de 49 metres de fondària a Toses (Ripollès).

Passada l'estreta boca, s'entra a un pou vertical de -18 metres, comunicat per la seva part superior amb una petita saleta inclinada. La base d'aquest pou, forma un pendent fins desembocar a la part alta d'una nova vertical de -11 metres amb una morfologia similar a la zona superior, encara que a la planta presenta una forma molt característica de “Z”, obrint-se al seu extrem oposat, l'entrada d'una nova vertical de -15 metres, on acaba l'avenc degut al progressiu estretament de les parets de la diàclasi. A tota la cavitat s'observa un important procés clàstic.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Toses
 • Comarca: Ripollès
 • Unitat: Alt Freser
 • Recorregut: 70 metres
 • Desnivell: 49 metres
 • Granunitat: Pirineu Axial
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació

Carregant mapa...


S'obre a les anomenades Roques del Migdia, visibles des del poble de Toses. Per arribar-hi cal salvar un desnivell d'uns 400 metres i remuntar per la Canal del Migdia, trobant la cavitat a la seva part superior i en el seu marge dret.
El company Manel Pintos ens comunica, que segons dades aportades per la gent del país, aquesta cavitat podria haver desaparegut. Desconeixem les causes que podrien haver-ho produït.

Coordenades aproximades sense massa precisió.

Història

Explorat el 1978 per membres del ja desaparegut Centre Excursionista de Viladecans.

Topogràfics

topo 0: Avenc del Migdia

Fotos

Bibliografia

 1. Borràs, J.; Miñarro, JM.; Talavera, F.(1980).-”el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà”. Catàleg Espeleològic de Catalunya. (vol. 4):1-296. Ed. Políglota. Barcelona.
 2. García,J.(1978).-”Avenc del Migdia”. Butlletí CE Viladecans (8).

Copyright © Espeleoworld 2023.