Espeleo World

Avenc del Margalló

Avenc de 31 m. de fondària al Serrat de la Morella (Garraf)


Constituït per un únic pou semicircular d'un diàmetre que oscil·la entre els 2 i 3 metres i que arriba als 22 metres de fondària. Uns 5 metres abans d'arribar al fons es troba un replà format per acumulació de blocs.
Una intensa desobstrucció al fons de l'avenc (EGAN, febrer 2017) porta a la descoberta d'un nou pou de 8,5 metres de fondària, on s'assoleix la fondària 31,40 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 35 metres
 • Desnivell: 31 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2017-04-15 13:43:04

Situació


A 75 metres a l'O de la instal·lació d'AENA (la “bola”) situada al cim del Puig Ginebró (Serrat de la Morella) i en el fons d'una dolina d'embut.

Història


Descobert (creiem que per desobstrucció de la dolina) i explorat per membres del GES – CMB el maig del 1968.
Durant vàries jornades de desobstrucció (febrer 2017), membres de l'EGAN (Igualada) poden forçar l'entrada d'un nou pou que porta a poc més de 31 metres de fondària de la cavitat. Tanmateix, fan una nova topografia de tota la cavitat.

Topos

topo Avenc del Margallótopo Avenc del Margalló

Media

foto Avenc del Margallófoto Avenc del Margallófoto Avenc del Margallófoto Avenc del Margallófoto Avenc del Margallófoto Avenc del Margallófoto Avenc del Margalló

Biblio

 1. Borràs, J. (1973).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. I . 155 pp. Barcelona.
 2. Ullastre, J.; Masriera, A. (1968).- “Estudio geomorfológico de nuevas cavidades en la zona de la Morella (Garraf, Barcelona)”. Geo y Bio Karst (18): 2-3. Ed. J.Mª Armengou. Barcelona.
 • Coordenades facilitades (2013) per Julio Serrano (SIE – CEA)
 • Fotografia boca facilitada per Lluís Muntan.
 • Altres fotografies facilitades per Alfred Montserrat (ERE-CEC) (gener 2017)
 • EGAN (2017) “Nova fondària de l'Avenc del Margalló”. Blog: espeleogrupanoia.blogspot . Apunt del 31-3-2017