Avenc del Margalló

Avenc de 31 m. de fondària al Serrat de la Morella (Garraf)

Constituït per un únic pou semicircular d'un diàmetre que oscil·la entre els 2 i 3 metres i que arriba als 22 metres de fondària. Uns 5 metres abans d'arribar al fons es troba un replà format per acumulació de blocs.
Una intensa desobstrucció al fons de l'avenc (EGAN, febrer 2017) porta a la descoberta d'un nou pou de 8,5 metres de fondària, on s'assoleix la fondària 31,40 metres.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 35 metres
 • Desnivell: 31 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2017-04-15 13:43:04

Situació

Carregant mapa...


A 75 metres a l'O de la instal·lació d'AENA (la “bola”) situada al cim del Puig Ginebró (Serrat de la Morella) i en el fons d'una dolina d'embut.

Història

Descobert (creiem que per desobstrucció de la dolina) i explorat per membres del GES – CMB el maig del 1968.
Durant vàries jornades de desobstrucció (febrer 2017), membres de l'EGAN (Igualada) poden forçar l'entrada d'un nou pou que porta a poc més de 31 metres de fondària de la cavitat. Tanmateix, fan una nova topografia de tota la cavitat.

Topogràfics

topo 0: Avenc del Margalló
topo 1: Avenc del Margalló

Fotos

foto 0: Avenc del Margalló
foto 1: Avenc del Margalló
foto 2: Avenc del Margalló
foto 3: Avenc del Margalló
foto 4: Avenc del Margalló
foto 5: Avenc del Margalló
foto 6: Avenc del Margalló

Bibliografia

 1. Borràs, J. (1973).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. I . 155 pp. Barcelona.
 2. Ullastre, J.; Masriera, A. (1968).- “Estudio geomorfológico de nuevas cavidades en la zona de la Morella (Garraf, Barcelona)”. Geo y Bio Karst (18): 2-3. Ed. J.Mª Armengou. Barcelona.
 • Coordenades facilitades (2013) per Julio Serrano (SIE – CEA)
 • Fotografia boca facilitada per Lluís Muntan.
 • Altres fotografies facilitades per Alfred Montserrat (ERE-CEC) (gener 2017)
 • EGAN (2017) “Nova fondària de l'Avenc del Margalló”. Blog: espeleogrupanoia.blogspot . Apunt del 31-3-2017

Copyright © Espeleoworld 2023.