Avenc del Mall

Avenc de 72 m. de fondària a la zona del Rascler, (Garraf)

Només travessar la boca (ara eixamplada), es penetra en un pou de 43 metres de profunditat i que presenta dos replans al llarg del seu recorregut (cotes –29 i –35). Als 3,5 metres de l'inici i per una finestra s'incideix en un pou lateral cec que baixa 7 metres.
Al fons del pou d'entrada i mitjançant un pas estret, es penetra en un pou de 4,20 metres, baixem una rampa i davallem un nou pou de 4,70 metres, des d'aquest punt observem una cúpula situada a +13 metres, que es tracta d'un pou paral·lel al que acabem de davallar, amb petites finestres que els comuniquen. Continuem per una rampa fins accedir a un pou de 10,80 metres que ens situarà a -72 metres, punt de màxima fondària de la cavitat.
Cavitat originada per la unió de diferents concavitats generades per les infiltracions de diferents punts de la dolina.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 88 metres
 • Desnivell: 72 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-06-27 14:40:34

Situació

Carregant mapa...


Al vessant NE del cim del Rascler. Des del Campgràs cal pujar per la carretera de les instal·lacions radioelèctriques. Un cop passada la barrera i la caseta de control s'ha de seguir la carretera de l'esquerra. Uns 130 metres més enllà, a la dreta, es veu la dolina enfonsada on es troba l'avenc del Mall.
Uns 25 metres al S. de l'avenc del Mall, a la part superior de la dolina s'hauria de trobar l' Avenc del Nus (- 17 m.), però tots els indicis fan sospitar que va desaparèixer amb la construcció de la carretera.

Història

Descobert per membres del GES-CMB i de l'ERE-CEC el gener de 1957, tot desobstruint un punt de la dolina on es troba. Exploren el pou d'entrada fins a la cota –52 (topografies antigues).
La nit del 17 de març del mateix any 1957, membres del Centre Gimnàstic Barcelonès, poden forçar dues estretors consecutives i assoleixen el fons de la cavitat.
Cap a l'any 2001, no sabem qui, van procedir a fer una desobstrucció, tant espectacular com innecessària, de la boca d'entrada.
El 27 d'octubre del 2013, el GE Badalona realitza una nova topografia que rebaixa en 9 metres la cota coneguda fins aquell moment de -81 metres, la qual apareixia en les topografies del CGB (1957) i del GES-CMB (1973), en aquesta darrera topografia també rebaixen en 10 metres la fondària del pou lateral proper a l'entrada de la cavitat.

Topogràfics

topo 0: Avenc del Mall
topo 1: Avenc del Mall
topo 2: Avenc del Mall

Fotos

foto 0: Avenc del Mall
foto 1: Avenc del Mall
foto 2: Avenc del Mall
foto 3: Avenc del Mall
foto 4: Avenc del Mall
foto 5: Avenc del Mall
foto 6: Avenc del Mall
foto 7: Avenc del Mall
foto 8: Avenc del Mall

Bibliografia

 1. Borràs, J. (1973).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. I . 155 pp. Barcelona.
 2. Ferrer, V. (2006).- Avencs de Garraf i d'Ordal. 152 pp. + llibret fitxes i topografies. Edició de l'autor. Barcelona.
 3. Fornieles, J. (1957).- “Avenc del Mall” Cordada (28): 10 Barcelona.
 • Fotografies extretes del blog “espeleobloc.blogspot.com.es” post del dia 21-8-2013.
 • Topografia extreta de la web www.geb.cat/?p=2022
 • Dades extretes del blog “cavitatsdecatalunya.blogspot.com.es” post del dia 20-11-2013.

Copyright © Espeleoworld 2023.