Espeleo World

Avenc del Mall

Avenc de 72 m. de fondària a la zona del Rascler, (Garraf)


Només travessar la boca (ara eixamplada), es penetra en un pou de 43 metres de profunditat i que presenta dos replans al llarg del seu recorregut (cotes –29 i –35). Als 3,5 metres de l'inici i per una finestra s'incideix en un pou lateral cec que baixa 7 metres.
Al fons del pou d'entrada i mitjançant un pas estret, es penetra en un pou de 4,20 metres, baixem una rampa i davallem un nou pou de 4,70 metres, des d'aquest punt observem una cúpula situada a +13 metres, que es tracta d'un pou paral·lel al que acabem de davallar, amb petites finestres que els comuniquen. Continuem per una rampa fins accedir a un pou de 10,80 metres que ens situarà a -72 metres, punt de màxima fondària de la cavitat.
Cavitat originada per la unió de diferents concavitats generades per les infiltracions de diferents punts de la dolina.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 88 metres
 • Desnivell: 72 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-06-27 14:40:34

Situació


Al vessant NE del cim del Rascler. Des del Campgràs cal pujar per la carretera de les instal·lacions radioelèctriques. Un cop passada la barrera i la caseta de control s'ha de seguir la carretera de l'esquerra. Uns 130 metres més enllà, a la dreta, es veu la dolina enfonsada on es troba l'avenc del Mall.
Uns 25 metres al S. de l'avenc del Mall, a la part superior de la dolina s'hauria de trobar l' Avenc del Nus (- 17 m.), però tots els indicis fan sospitar que va desaparèixer amb la construcció de la carretera.

Història


Descobert per membres del GES-CMB i de l'ERE-CEC el gener de 1957, tot desobstruint un punt de la dolina on es troba. Exploren el pou d'entrada fins a la cota –52 (topografies antigues).
La nit del 17 de març del mateix any 1957, membres del Centre Gimnàstic Barcelonès, poden forçar dues estretors consecutives i assoleixen el fons de la cavitat.
Cap a l'any 2001, no sabem qui, van procedir a fer una desobstrucció, tant espectacular com innecessària, de la boca d'entrada.
El 27 d'octubre del 2013, el GE Badalona realitza una nova topografia que rebaixa en 9 metres la cota coneguda fins aquell moment de -81 metres, la qual apareixia en les topografies del CGB (1957) i del GES-CMB (1973), en aquesta darrera topografia també rebaixen en 10 metres la fondària del pou lateral proper a l'entrada de la cavitat.

Topos

topo Avenc del Malltopo Avenc del Malltopo Avenc del Mall

Media

foto Avenc del Mallfoto Avenc del Mallfoto Avenc del Mallfoto Avenc del Mallfoto Avenc del Mallfoto Avenc del Mallfoto Avenc del Mallfoto Avenc del Mallfoto Avenc del Mall

Biblio

 1. Borràs, J. (1973).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. I . 155 pp. Barcelona.
 2. Ferrer, V. (2006).- Avencs de Garraf i d'Ordal. 152 pp. + llibret fitxes i topografies. Edició de l'autor. Barcelona.
 3. Fornieles, J. (1957).- “Avenc del Mall” Cordada (28): 10 Barcelona.
 • Fotografies extretes del blog “espeleobloc.blogspot.com.es” post del dia 21-8-2013.
 • Topografia extreta de la web www.geb.cat/?p=2022
 • Dades extretes del blog “cavitatsdecatalunya.blogspot.com.es” post del dia 20-11-2013.