Espeleo World

Avenc del Gos

Petit avenc de 17 metres de fondària al Montsec de Rúbies (Gavet de la Conca)


Petita boca de 0,70x0,75 metres amb el terra en pendent, que en menys de 2 metres ens aboca a un pou de -15 metres de fondària, el pou en el punt de màxima amplada arriba a tenir 1 metre de diàmetre; aquest està estructurat sobre una estretíssima diàclasi de direcció N-S.
A 2,70 metres abans d'arribar al fons del pou, la diàclasi s'eixampla lleugerament pel costat N, essent aquest pas estretíssim i reservat només per constitucions físiques especialment minses. Des d'aquest punt es poden davallar 5 metres, anant a fer peu a una base en pendent i una mica més ampla. Desconeixem si hi ha alguna possible continuació a partir d'aquest punt ja que degut a l'estretor anterior no s'hi ha pogut accedir.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Gavet de la Conca
 • Comarca: Pallars Jussà
 • Unitat: Montsec de Rúbies
 • Recorregut: 25 metres
 • Desnivell: 17 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:57

Situació

Des de Vilanova de Meià accedirem pel Pas Nou, en direcció a l'Hostal Roig, en arribar a la cruïlla de Sant Salvador de Toló – Hostal Roig, seguirem a l'esquerra per la carretera asfaltada durant 850 metres, on trobarem a la dreta una pista que puja fins uns camps de conreu. Travessarem els camps fins arribar a la part superior d'aquests, d'ací surt un camí que de seguida es converteix en torrent, el remuntarem durant 200 metres, en aquest punt observarem a l'O un petit cingle, podem optar per dirigir-nos a ell per entre mig del bosc i remuntar-lo directament, o bé seguir remuntant el torrent uns 50 metres fins arribar a la zona rocosa i retrocedir 75 metres en direcció SO, per la part superior del cingle citat anteriorment. La cavitat es troba en la part superior d'aquest petit cingle a tocar del bosc.

Història


La primera exploració fou realitzada l'agost de 1966 per membres del GIE del Club Excursionista de Gràcia. Actualment (2012) encara que bastant desgastada, es conserva la pintada amb el nom de la cavitat.
La informació donada pels primers exploradors feien referència a una boca allargada, amb un pou de -18 metres, en realitat la boca fa 0,70x0,75 metres i el pou només fa -15 metres.

Topos

Media

Biblio

 1. Escolà i Boada, Oleguer (1970).- “Catálogo Espeleológico del Montsec”. Espeleòleg (11-12):453-541. ERE del CEC. Barcelona.
 2. Borràs,J.;Miñarro,JM.;Talavera,F.(1979).-”El Pallars Jussà”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.3):1-211. Ed Políglota.Barcelona.
 3. Cairol, A.G.; Alsina, R; Griera, J.(1966).-”Espeleología en el Montsec de Rúbies”. Circular Club Excursionista de Gràcia (292):151-153. Barcelona.
 1. SAS-CGB.(1967).-”Catálogo de cavidades del macizo del Montsec”. Cavernas(9):319-338. GE Badalona.