Espeleo World

Avenc del Foc

Petit avenc de 9 m. de fondària a la Mola de Catí (el Port)


Per una petita boca circular es penetra en un pou de 5 metres de fondària. A la seva base presenta dues prolongacions a cada banda, ambdues seguint la diàclasi molt estreta i per les que es baixa 4 metres més a cadascuna, on s'arriba al punt de màxima penetració.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Alfara de Carles
  • Comarca: Baix Ebre
  • Unitat: Port, el
  • Recorregut: 20 metres
  • Desnivell: 9 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Dolomies
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació


A l'extrem oriental de la Mola de Catí.
Quan pràcticament s'arriba dalt de la Mola venint del Mascar, la pista fa una doble corba molt tancada; d'aquí surt un camí en direcció N, i als pocs metres de seguir-lo es bifurca. Cal continuar pel de l'esquerra i una mica més endavant, un cop passat un petit barranc, a pocs metres a la dreta del camí es troba la boca de l'avenc. Gairebé al límit dels municipis de Tortosa i d'Alfara de Carles.

Història


Descobert i explorat per primer cop per membres de la SIRE – UEC Tortosa (després Espeleo Club Tortosa) el juliol del 1978.

Topos

Media

Biblio

Informació extreta de documents electrònics facilitats per l'Espeleo Club Tortosa