Espeleo World

Avenc del Filisteo

Petit avenc de 5 m. de fondària a Begues


Per una petita boca es penetra en un conducte vertical estret que baixa uns 5'60 metres de fondària.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Begues
  • Comarca: Baix Llobregat
  • Unitat: Garraf, el
  • Recorregut: 7 metres
  • Desnivell: 5 metres
  • Granunitat: Serralada Litoral
  • Litologia: Calcàries
  • Bio:
  • Última revisió: 2013-08-06 09:36:56

Situació

A la capçalera de la riera que neix entre els cims de les cotes 591 i 582 del serrat de la Morella, a pocs metres de la llera i al vessant dret. A uns 10 metres a l'E del gran esvoranc que presenta la boca de l'avenc dels Diumenges.

Història


La referència més antiga és la que es constata per una foto de Lluís Muntan on es veu pintat a la boca el nom, la fondària i el grup explorador (Espeleo Club Sabadell), pel qual deduïm que és de principis dels anys 1970. Esborrada aquesta referència, durant els anys 1990, membres de l'ERE – CEC desobstrueixen diferents avencs de la zona i en aquest li atorguen el SM – 4.

Topos

Media

Biblio

Dades inèdites Lluís Muntan, J. Ametller, F. Rubinat i JM. Miñarro