Espeleo World

Avenc del Fang

Petit avenc de 9 metres de fondària al fondo de l'Averdó (Ordal).


Una boca quadrada dóna accés a un pou de -6 metres de fondo. La planta en rampa ens situa fins a -9 metres de profunditat.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Vallirana
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 12 metres
 • Desnivell: 9 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-22 10:43:34

Situació


Es troba situat al carrer Flamisell a cinc metres darrera de la casa número 67, en el marge dret del Fondo de l'Averdó. Per accedir-hi cal entrar des de la confluència del carrer Flamisell amb el Fondo de l'Averdó i seguir pel marge dret d'aquest a tocar de la part posterior de les cases fins fer cap a l'avenc, l'accés es troba molt embrossat per la vegetació.

Història


La primera exploració fou realitzada el mes d'octubre del 1959 pel GES del Club Muntanyenc Barcelonès, dins de la que denominaren “Operación Vampiro”.

Topos

Media

Biblio

 1. Asensio,A.; Gallofré,J.(1984).-”Notes sobre unes cavitats al massís de l'Ordal(Garraf)” Carbonato (4):41-60. GERS AE Muntanya. Barcelona.
 2. Borràs, J.(1980).-”Nota sobre els fondos del Lledoner i de l'Arcada”. Sota Terra (1):13-21. GES- Club Muntanyenc Barcelonès.
 3. Montoriol Pous, J.(1968).-”Estudio Morfogenético de varias cavidades desarrolladas en el Fondo del Lladoner”. Geo y Bio Karst (18):23-30. Barcelona.
 4. Rubinat, F. (1988).- “Catàleg espeleològic del massís de Garraf. Unitat septentrional Sector 12” EspeleoSie (30): 13-65. SIE-CEA. Barcelona.