Avenc del Càntir

Esquerda de 32 m. de fondària al Port (Horta de Sant Joan)

L'entrada està en un replà en forma d'embut, sense vegetació (1974), i té unes dimensions d'1 x 1 metres que comunica amb una vertical de 22 metres i la seva base és una rampa inclinada que acaba en un petit ressalt, al fons del qual s'origina una petita cambra clàstica on s'assoleixen els 31 metres de profunditat. Per damunt d'ell, la diàclasi segueix en sentit ascendent i es pot arribar a un petit conjunt de galeries entrecreuades.
Tornant a la base del pou d'entrada i remuntant la diàclasi principal i un petit ressalt, s'arriba a un pouet de poc més de 3 metres al que segueixen una sèrie de rampes fins trobar un últim ressalt que porta a un pou dividit en dos per un bloc encaixat. Aquest pou té una fondària 5,4 metres i el seu fons queda tancat per blocs per una banda (cota – 32) i per l'altra s'obre un nou ressalt, impenetrable, sondejat uns 4 metres.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Horta de Sant Joan
 • Comarca: Terra Alta
 • Unitat: Port, el
 • Recorregut: 85 metres
 • Desnivell: 32 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Carregant mapa...


Uns 300 metres al SE de l'avenc dels Quatre Pous.Coordenades aproximades.

Història

Descobert i explorat per membres de l'ERE – CEC i de la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú, durant les campanyes que portaren a terme entre els anys 1972 i 1974.

Topogràfics

topo 0: Avenc del Càntir

Fotos

Bibliografia

 1. Castell, J.; Albalate,A. I Bravo,J. (1975-76).- “Catàleg de cavitats d'Horta de Sant Joan (Tarragona). Sector la Moleta del Mas de la Franqueta”. Speleon (22): 251-270. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
 1. Estruel, Miquel (1990).- Ruta per conèixer la Terra Alta (Excursions – Escalada – Espeleologia). Vol. II: 119 pp. Centre Excursionista de Gandesa.

Copyright © Espeleoworld 2023.