Avenc del Bufi

Petit avenc de 17,5 m. de fondària al sector de la Morella (el Garraf).

L'avenc s'obre a l'exterior per mitjà de dues boques separades 3 metres, que donen a sengles pous que s'uneixen a -7 metres. Penetrant per la bona situada al N (l'altra és impenetrable) accedim a un pou de 15 metres amb la base formada per petits blocs. En direcció E trobem una estreta diàclasi a la que accedim per una gatonera situada sota dos blocs encaixats, i que dóna pas a un parell de pujades i baixades fins a finalitzar a la cota de màxima penetració de l'avenc a -17,50 metres.
Un parell de metres per sota de la unió dels dos pous d'entrada, trobem que la part superior d'aquesta diàclasi, és penetrable uns pocs metres.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 26 metres
 • Desnivell: 17 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio: Troglocharinus Ferreri Reitt. 2 exemplars recol·lectats per Francesc Rubinat el  12 de setembre de 1992.
 • Última revisió: 2016-11-27 06:43:43

Situació

Carregant mapa...


Anant del Campgràs a la Morella per la pista (en molt mal estat i tancada) que creua la capçalera del Fondo de les Terradelles (al límit amb l'antic abocador) i un cop passats els antic corrals del Campgràs, s'ha d'anar a trobar el corriol que surt a la dreta i que era l'antic camí que porta a Coll Sostrell. Al poc es creua un petit barranc que baixa cap a l'abocador i uns 100 metres més endavant cal deixar el corriol i remuntar uns 20 metres per anar a trobar l'avenc.

Història

El nom de l'avenc del Bufi (sense accent), li ve donat del malnom d'un dels participants de la primera exploració. La desobstrucció i primera exploració es realitza el 9-4-1967 on hi participen, J. Sanmartin, J. Amades, A. Cruz, Alfons, i J. de la Vega, membres de la SIRE-UEC Barcelona coneguda popularment en aquella època com “Santana”. Segons els exploradors li atorguen -17 metres de fondària, considerant que la cavitat té possibilitats de continuació.
El 23-7-67 A. Riera i A. Cruz (SIRE-UEC), exploren de nou la cavitat atorgant-li uns exagerats -26 metres de fondària.
No tindrem més notícies de la cavitat fins a la publicació del primer volum del Catálogo Espeleológico del Macizo de Garraf, on es publica una topografia realitzada per J. Borràs (GES-CMB), on se li atorga -19 metres de fondària.
El 16-5-2014, Jaume Ferreres i Jordi de Valles (ECG), realitzen una nova topografia, un cop han constatat que algú (?) ha estat desobstruint la part final de la cavitat sense resultats positius, els autors d'aquesta darrera topografia li atorguen 17,5 metres de fondària.

Topogràfics

topo 0: Avenc del Bufi
topo 1: Avenc del Bufi

Fotos

foto 0: Avenc del Bufi
foto 1: Avenc del Bufi
foto 2: Avenc del Bufi
foto 3: Avenc del Bufi

Bibliografia

 1. Borràs, J. (1973).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. I . 155 pp. Barcelona.
 2. SIRE-UEC (1967).-”Secciones de Investigación y Recuperación Espeleológico (S.I.R.E.)” Senderos (100):71-75. UEC Barcelona
 3. SIRE-UEC (1967).- “Secciones de Investigación y Recuperación Espeleológico S.I.R.E.” Senderos (107):140. UEC Barcelona
 • Coordenades i fotografies facilitades per Jordi Navarro (Centre Excursionista de Castellar del Vallès).
 • Dades facilitades per Federico de la Vega.
 • Dades i topografia extretes del blog de Jordi de Valles (cavitatsdecatalunya.blogspot.com.es) post del dia 25-6-2014.

Copyright © Espeleoworld 2023.