Espeleo World

Avenc del Boscater

Petit avenc de 12 m. de fondària a Castellar del Vallès


Boca de reduïdes dimensions que dóna pas a un ressalt que ens porta sobre d'uns blocs encaixats entre les parets. Des d'aquest punt es pot baixar un pou de 6 metres que dóna al peu e la diàclasi que forma l'avenc. Cap a un costat la planta fa un lleuger pendent que baixa fins a – 12 metres, punt més profund de la cavitat; en sentit contrari hi ha una curta galeria que porta a una sala molt terrosa on penetren arrels procedents de l'exterior.
Enclavada en una única diàclasi de direcció N60E-S60O.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Castellar del Vallès
 • Comarca: Vallès Occidental
 • Unitat: Sant Llorenç del Munt
 • Recorregut: 22 metres
 • Desnivell: 12 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació


A l'esquerra de la carena de l'Illa, uns 100 metres després del trencall de l'avenc de la Carbonera. A l'altura del turó del Muronell en el punt on divergeixen la carena de l'Illa i la del Muronell.

Història


Tenim constància que la primera exploració va ser portada a terme per membres del GES – CMB el desembre del 1960.

Topos

Media

Biblio

 1. Badiella, X. I Buil, A. (1979).- “Els petits avencs de la nostra muntanya (IV)” Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (19): 97-99. Terrassa.
 1. GES-CMB (1974).- Catálogo espeleológico de la provincia de Barcelona. 198 pp. Club Montañés Barcelonés /Diputación Provincial de Barcelona.
Coordenades, situació i fotografies aportades per A.Ferro (SIE-CEA)