Espeleo World

Avenc del Bosc del Molí de Calç

Petit avenc al coll d'Ordal (Subirats).


Boca de 4×3 metres, la qual no presentava cap indici d’haver estat davallada anteriorment, per la qual cosa van col·locar un spit per poder baixar el pouet de -4,50 metres per sobre d'un ufanós romaní que creix dins de la trajectòria de la corda. S'arriba a una rampa descendent amb terra argilós al principi, per anar convertint-se en pedres al final de la mateixa 3,80 metres més enllà. Aquí el desnivell es de -6 metres. La diàclasi es fa més estreta a baix, ja que té una amplada mitjana de 1,10 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Subirats
 • Comarca: Alt Penedès
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 8 metres
 • Desnivell: 6 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2018-08-12 10:48:51

Situació
Cavitat de fàcil localització degut a la seva amplia boca. 
Agafarem la carretera N-340 i partint del poble d'Ordal en direcció al coll de la Creu d'Ordal i entre els kilòmetres 1227 i 1228 poc abans d'un pont, surt una pista tancada que va a una pedrera. Aquí al costat de la carretera deixarem l'automòbil i continuarem a peu.

L'avenc es troba situat al coster de la zona anomenada Bosc del Molí de Calç, prop d'on hi ha un encreuament de línies de transport d'Alta Tensió.
Pujarem en direcció a la primera torreta de Red Electrica Española, avançant per la franja desforestada de sota de les línies d'AT, i a uns 100 metres abans d'arribar a la torre ja veurem la boca de l'avenc, ben evident ja que amida 4×3 metres.
El topònim de bosc evoca temps preterits, ja que actualment hi ha pocs arbres, essent la vegetació predominant bardisses pròpies de sòl calcari.

Història


Les úniques dades conegudes d'aquesta cavitat són de l'exploració realitzada el 18-01-2009 pel Grup d'Espeleologia de Badalona.

Topos

Media

Biblio

 • Totes les dades, coordenades ,topografia i fotografies han estat extretes del web del Grup d'Espeleologia de Badalona (www.geb.cat) post del dia 13 de juny de 2013. Participants: Julià González, Josep Antoni Pastor, Josep Cuenca, Enric Lleopart, Josep Lluís Moldes i Enric Porcel.