Avenc de Sant Jordi

Cavitat de 13 metres de fondària al municipi de Camarasa.

Una boca de 4X1 metres dóna accés a un pou de 5 metres de fondària. Per la part N hi ha una rampa que finalitza als 5 metres. Per l'altra banda, una rampa ens porta fins a la cota -10. Aquí la diàclasi gira cap a l'Est, fins a poder arribar amb dificultat a la cota -13, on la cavitat continua, però actualment el pas és impracticable. Durant l'exploració del GEFOMA l'any 1971 van poder arribar a la cota -18 metres, i 6 metres més sondejats.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Camarasa
 • Comarca: Noguera
 • Unitat: Serres marginals - Est
 • Recorregut: 23 metres
 • Desnivell: 13 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2016-02-14 16:24:49

Situació

Carregant mapa...


En la pista que des de l'ermita de Sant Jordi va en direcció als corrals i magatzem que hi han al mig del pla, 300 metres després d'haver-los passat es troba la boca a l'esquerra de la pista i a tocar d'aquesta.

Història

Coneguda des de temps immemorial, la primera cita coneguda és de mitjans del segle XIX.
El GELL l'explora el 1960; el 1970 es explorat pel GEFOMA i el 1971 el topografien.
L'any 2015 l'EC Gràcia realitza una nova topografia.
Aquesta cavitat, molt sovint s'ha confós amb el Forat Bufador de Sant Jordi, tot i que en Jeannel i en Racovitza el 1912 ja deixen clar que es tracta de dues cavitats diferents, fent referència a que el Forat Bufador té una boca molt estreta i que es troba molt a prop de l'ermita.

Topogràfics

topo 0: Avenc de Sant Jordi
topo 1: Avenc de Sant Jordi

Fotos

foto 0: Avenc de Sant Jordi
foto 1: Avenc de Sant Jordi
foto 2: Avenc de Sant Jordi

Bibliografia

 1. Font i Sagué, N.(1897).-”Catàlech Espeleològich de Catalunya (Continuació)”. Butll. Cent. Exc. Catalunya (33):266-274. CE Catalunya. Barcelona.
 2. Jeannel, R. Et Racovitza, EG.(1912).-“Enumération des grottes visitées, 1909 -1911. (Quatrième série)”. Biospeologica. (XXIV).
 3. Lloret Prieto, J. (1973).-“ Avenc de Sant Jordi” GOURS (1): 14-17 pp. GEFOMA, Barcelona.
 4. Madoz, Pascual.(1845-50).-Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en ultramar.
 5. Puig i Larraz, G.(1896).-”Cavernas i Simas de España”. Bol.Com.Map.Geol. de España (21).
 • Dades, topografia actualitzada i fotografies, extretes del blog de Jordi de Valles (www.cavitatsdecatalunya.blogspot.com.es) post del 7 de novembre de 2015.

Copyright © Espeleoworld 2023.