Espeleo World

Avenc de les Senioles

Avenc constituït per una única sala de notables dimensions, a Ulldecona (el Montsià)


Per una boca petita es penetra en un conducte vertical que, després de 5 metres, incideix en el sostre d'una sala circular d'uns 40 metres de diàmetre i uns 10 metres d'alçada mitja. La base d'aquesta sala es troba totalment ocupada per productes clàstics i guano. Pel costat més occidental i mitjançant una rampa, es pot arribar al nivell més baix de la cavitat.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Ulldecona
 • Comarca: Montsià
 • Unitat: Montsià, el - Godall
 • Recorregut: 55 metres
 • Desnivell: 21 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Per la carretera TP-3311 de la Galera a la Sénia, cap al km. 19,500, a la dreta i pel costat d'un polígon industrial, surt el camí de la Mitampla que cal seguir fins passar el barranc de Valldebous. Uns 800 metres més endavant, a l'alçada de la masia de Valls, surt un camí a la dreta (Camí dels Bollaires) que travessa el Pla dels Bollaires. L'avenc es trobaria a uns 200 metres a l'E d'aquest camí després de travessar uns camps i saltar un parell de marges de pedra, a pocs metres d'aquests i en una zona de matolls.
Coordenades i situació de poca precisió, extretes a partir d'unes anotacions de Josep M. Miñarro sobre un mapa militar quan la Setmana Santa de 1974 els companys d'Ulldecona ens van acompanyar a l'avenc. Òbviament el paisatge ha canviat notablement i amb el pas dels anys la memòria també té les seves limitacions.
Agrairem si algú ens pot proporcionar dades actualitzades.

Història


La primera notícia que tenim de la seva exploració correspon a membres del GES – CMB el novembre del 1958, restant inèdita fins ara.
Cap a la dècada dels anys 1970 va ser visitada i topografiada per components del Grup Espeleològic d'Ulldecona.

Topos

Media

Biblio

 • No coneixem cap cita bibliogràfica.